Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
LTSC MENO ARCHYVAS

Pagrindą archyvui padėjo Kazimieras Baltramaitis, paaukojęs savo turtingą kolekciją.
Ją sudaro išeivijos menininkų parodų katalogai, iškarpos iš spaudos apie menininkų
darbus, jų organizuotas parodas nuo 1908 m. Šios
K. Baltramaičio dovanos paskatintas, prof. dr. Jonas
Račkauskas kartu su Čiurlionio galerijos vadovybe ir
kitais meno žinovais nutarė sujungti visus meno ir
informacijos rinkinius į vieną pagrindinį meno archyvą. Į
tą darbą nuoširdžiai įsijungė dailininkė Magdalena
Stankūnienė, Halina Moliejienė. Archyvas turi sukaupęs
nemažai ne tik išeivijos, bet ir dabar iš Lietuvos
atvažiavusių dailininkų parodų katalogų, spaudos,
rašiusios apie juos, iškarpas bei meno kūrinių.

Archyvas nuolat pasipildo turtinga ir įdomia medžiaga.
Pasididžiavimas - reti M. Dobužinskio originalūs darbai ir
V.Petravičiaus paveikslai.

Neseniai meno archyvą papildė gausi fotomenininko Algimanto Kezio kolekcija.