PLI ARCHYVAS      LEIDINIAI      Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Adresas: 5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636-1039

Pedagoginio lituanistikos instituto archyvas (spauskite čia)
Pedagoginio lituanistikos instituto leidiniai (spauskite čia)

Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoje išsivystė iš Aukštųjų pedagoginių
lituanistikos kursų, veikusių nuo 1958 m. prie Čikagos Aukštesniosios lituanistikos
mokyklos, Jaunimo centre. 1960 m. kursai perorganizuoti į Pedagoginį lituanistikos
institutą. Pirmuoju rektoriumi tapo prof. dr. Albinas Liaugminas. Pagrindinis
Pedagoginio lituanistikos instituto steigėjas - Domas Velička. 1961 m. įsteigtas
neakivaizdinis instituto skyrius, skirtas negyvenantiems Čikagoje studentams. Šio
skyriaus studentai buvo iš Europos, Pietų Amerikos, Australijos, Kanados ir įvairių
JAV vietovių.

Pedagoginio lituanistikos instituto tikslas - paruošti mokytojus lituanistinėms
mokykloms ir įvairiems kultūros darbams. Paskaitos vyksta šeštadieniais ryte.
Pagrindinės mokslo šakos - lietuvių kalba, literatūra, istorija, tautosaka, pedagogika
ir mokymo praktika. Praktikos metu instituto studentams, susitarus su kitų lituanistinių
mokyklų vadovybėmis, leidžiama dėstyti savo pasirinktą sritį klasėse. Institutas turi
trejų metų programą. Lituanistinių mokyklų mokytojai turi išklausyti trejų metų kursą,
o būsimieji aukštesniųjų lituanistikos mokyklų dėstytojai turi parašyti diplominį darbą.

Iki 2003 m. institutas išleido 16 absolventų laidų - baigė apie 400 studentų.

Institutas organizuoja įvairius minėjimus, knygų pristatymus, linksmavakarius, kitus
renginius.

Pedagoginis lituanistikos institutas turi savo atskirą biblioteką, kurioje daugiau kaip
9000 knygų. Biblioteka leidžiama naudotis visiems norintiems.

Vykdomi įvairūs projektai. Į vaizdajuostes įrašinėjama mokomoji medžiaga, lietuvių
imigracijos istorija (pokalbiai su įvairiais Amerikos lietuviais apie jų gyvenimą
Vokietijos DP stovyklose ir Amerikoje). 1982 m. pradėta greitai kataloguoti instituto ir
Pasaulio lietuvių archyvo turimus leidinius. Mecenatų aukos padėjo institutui įsigyti
įvairios techninės įrangos, leisti
įvairius leidinius.


Pedagoginio lituanistikos instituto archyvas (spauskite čia)
Pedagoginio lituanistikos instituto leidiniai (spauskite čia)