Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
VAIZDINIŲ - GARSINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIUS

Skyriuje saugoma daugiau nei 300 vaizdajuosčių, gausybė radijo įrašų. Tai reta ir
istorinę neįkainojamą vertę turinti medžiaga: Čikagos "Margučio" radijo "Pelkių
žiburėlio" programos įrašai, Laisvės radijo, Europos radijo ir Amerikos Balso
lietuviškų programų įrašų komplektai. Skyriuje ilgus metus dirbo M. Smilgaitė, T.
Miglinas. Šiuo metu skyrius papildomas S. Budrio foto archyvo įrašytomis
vaizdajuostėmis, gautomis iš Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro.

Archyve saugomi Vinco Šalčiūno, Antano Martinkaus audio ir video įrašai apie įvykius
Lietuvoje 1989 - 1991 metais bei apie išeivijos lietuvių kultūrinį gyvenimą.