ARVYDO BARZDUKO FONDAS

ARVYDO BARZDUKO FONDAS

1 dėžė Reg. Nr. 14384

1. JAV LB KV Dėl bukleto leidimo apie Baltijos šalis. 1989 m.
2. Pasaulio lietuvių kultūros kongresas Torontas, Kanada. 1988 m.
3. The degradation of the environment in Lithuania. 1989 m.
4. JAV LB įvairūs raštai. 1988-1989 m.
5. JAV LB įvairūs raštai. 1988-1989 m.
6. The economic and political implications of the secession of Estonia, Latvia and Lithuania from USSR. Philip Hanson. 1990 m.
7. Nuotraukos (Angelė Nelsienė, Algimantas Gečys, Juozas Kojelis, Gintė Damušytė, Ronal Regan). 1987-1989 m. 13 vnt.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.