EAST ST. LOUIS, IL APYLINKĖ

JAV LB: EAST ST. LOUIS, IL APLYLINKĖ

Reg. Nr. 14327

1. Valdybos posėdžio protokolas , Aukotojų sąrašai, ataskaitos 1989-1996
2. Visuotinių Susirinkimų protokolai 1985-2000
3. Revizijos komisijos protokolai 1985-1991
4. Iškarpos iš laikrašcių 1990-1995
5. Apylinkės Valdybos posėdžių protokolai 1985-2002
6. Laiškai 2001-2003
7. Valdybos posėdžių protokolai, ataskaitos 1985-1996
8. Adreso keitimas, padėkos už aukas, banko siųsti dokumentai 2001-2003
9. Dokumentai, surišti su finansais, perimti iš mirusio kasininko V. Gavelio po jo mirties. 1999-2001.
10. Rinkimai, Taryba 2003.
11. Našlaičių sąskaitos ir susirašinėjimai 1996.
12. Kasos knyga 1967-1975.
13. Geometrijos aprašymai, Vienuolikta užduotis. 1973
14. Lietuvių Bendruomenės Lankstinukai 1983-200x
15. Nepriklausomybės šventė. 2004
16. Kasos pateisinamieji dokumentai. 2004-2005
17. Tax Exempt Nr. 36-3625439. 1976-2004
18. BALF’O VAJŲ AUKŲ lapai ir dokumentai. 1998-2000.
19. Balfo 102 skyriaus Kasos Knyga. 1950-2006
20. United Relief Funds/Balfo Aukos. 1998-2007
21. ON MDTA – CETA Skill Center. 1965-1975
22. Lietuvos Vaizdai-Architektūros Paminklai.
23. Vasario 16-tos Gimnazijos Rėmėjų Būrelio Nr.96 Susirašinėjimai. 1982-2000.
24. BALFO’o susirašinėjimas ir gaunamieji raštai. Iki 1998m.
25. Apylinkės siunčiamųjų raštų nuorašai: 1992-2002

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.