JAV LB KRAŠTO VALDYBA

JAV LB KRAŠTO VALDYBA

REG. NR. 14415

Dėžė Nr. 1

1. JAV LB KV veiklos ataskaitos:
a. paruošta JAV LB XIII Tarybos sesijai 1992 m.
b. paruošta JAV LB XIV Tarybos I sesijai 1994 m.
c. paruošta JAV LB XIV Tarybos II sesijai 1995 m.
d. paruošta JAV LB XIV Tarybos III sesijai 1996 m.
e. paruošta JAV LB XVI Tarybos III sesijai 2002 m.
f. paruošta JAV LB XVII Tarybos I sesijai 2003 m.
g. paruošta JAV LB XVII Tarybos II sesijai 2004 m.
h. paruošta JAV LB XVII Tarybos III sesijai 2005 m.
i. paruošta JAV LB XVIII Tarybos I sesijai 2007 m.
j. paruošta JAV LB XVIII Tarybos III sesijai 2008 m.
k. paruošta JAV LB XIX Tarybos I sesijai 2009 m
l. paruošta JAV LB XIX Tarybos II sesijai 2010 m
m. paruošta JAV LB XIX Tarybos III sesijai 2011 m.
n. paruošta JAV LB XX Tarybos I sesijai 2012 m.
o. AV LB KV ir jos vienetų veiklos apžvalga 2007 m.

2. JAV LB KV Finansinės ataskaitos:
a. paruošta JAV LB XIII Tarybos sesijai 1992 m.
b. paruošta JAV LB XIII Tarybos sesijai 1993 m.
c. paruošta JAV LB XIV Tarybos sesijai 1994 m.
d. paruošta JAV LB XIV Tarybos III sesijai 1996 m.
e. paruošta JAV LB XV Tarybos sesijai 1997 m.
f. paruošta JAV LB XVII Tarybos I sesijai 2003 m.
g. paruošta JAV LB XVII Tarybos III sesijai 2005 m.
h. paruošta JAV LB XVIII Tarybos I sesijai 2006 m.
i. paruošta JAV LB XVIII Tarybos II sesijai 2007 m.
j. paruošta JAV LB XVIII Tarybos III sesijai 2008 m.
k. paruošta JAV LB XIX Tarybos I sesijai 2009 m.
l. paruošta JAV LB XIX Tarybos II sesijai 2010 m.
m. paruošta JAV LB XIX Tarybos III sesijai 2011 m.
n. paruošta JAV LB XX Tarybos I sesijai 2012 m.

3. JAV LB KV susirinkimų protokolai 2006-2011 m.
4. JAV LB KV korespondencija 2005-20012 m. 3 aplankai

Dėžė Nr. 2

5. JAV LB korespondencija 1970-1971 m.
6. JAV LB KV įvairi korespondecija 2004-2006 m.
7. New York lietuvių organizacijų veikla 2004 m.
8. JAV LB įvairūs raštai 1991-1992 m.
9. Lithanian American Community, Inc registracijos Illinois vastijoje dokumento kopija 1989 m.
10. JAV Lietuvių bendruomenės įstatai 1961, 1972 m.; JAV reorganizacinės Lietuvių bendruomenės vaidmuo dabartės laisvinimo veiksnių situacijoje 1980 m.;
JAV Lietuvių bendruomenės registravimo vadovas 1978 m.; JAV LB įstatai ir taisyklės 1988 m.; JAV LB 50 metų jubiliejus. Įstatai ir taisyklės 2001

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.