JAV LB: KULTŪROS TARYBA 1956-1995 m

JAV LB: KULTŪROS TARYBA 1956-1995

REG. NR. 14418

Dėžė Nr. 1

1. ,,Varpo” choro koncertas, finansiniai dokumentai, 1963 m.
2. JAV LB Čikagos apygardos administruojamo teatro vaidinimo ,,Kanarėlė” apyskaita, 1956 m.
3. JAV LB Kultūros tarybos veiklos dokumentai 1989-1990 m.
4. JAV LB Kultūros tarybos Išeivijos knygų paroda Vilniuje, 1990 m.
5. JAV LB Kultūros tarybos veiklos dokumentai 1995 m.
6. Sąjūdis prie JAV LB ,,Tapkime Lietuvos laisvės knygnešiais”, pajamų ir išlaidų dokumentai, 1962-1963 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.