JAV LB KULTŪROS TARYBA 1994-1997 m.

JAV LB: KULTŪROS TARYBA

M. REMIENĖS FONDAS 1994-1997 m.

Reg. Nr. 13586

1 dėžė

1. Aplankas: kalbos, kalendorius, kvartetas
2. JAV LB Krašto valdyba
3. A. Kėželienės – 1995 Struktūra, įstatai, įkūrimo dok. ir t.t.
4. JAV LB aplinkraščiai 1995 m.
5. Lituanika kompaktinėse plokštelėse (CD), parengta V. Strolios
6. Medžiaga apie pianistę M. Rubackytę ir jos koncertus

2 dėžė

1. 1 Apl.: LF prašymai, kultūros tarybos finansai
2. Susirašinėjimas 1994 – 1995 m.
3. M. Mažvydas, Newberry biblioteka, olimpiada, žodinė istorija
4. Sąrašai, dienotvarkės, raportai

3 dėžė

1. Susirašinėjimas
2. Skola, spaudos vajus, šokių šventė
3. JAV LB ir Seimo komisija
4. Talentų registras, TV projektas
5. Smithsonian
6. JAV LB istorinis filmas
7. Susirašinėjimas
8. V. Landzbergio spaudos konferencija

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.