JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 1984-1987

JAV LB: SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

REG. NR. 14419

Dėžė Nr. 1

1. JAV LB Socialinių reikalų tarybos Susirašinėjimo anketa
2. JAV LB Socialinių reikalų tarybos konferencija ,,Pagalba Lietuvai” 1995 m.
3. JAV LB Socialinių reikalų tarybos veiklos ataskaita 1986-1987 m.
4. Lithuanian Human Services Council of the USA, Inc. Financial Statements 1985 m.
5. JAV LB Socialinių reikalų tarybos dokumentai 1984-1985 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.