JAV LB TARYBA 1961-2014

JAV LB: TARYBA
REG. NR. 14414

Dėžė Nr. 1

1. JAV LB Kontrolės komisijos revizijos aktai:
a. JAV LB XVI Tarybos Kontrolės komisijos pranešimas 1991 m.
b. JAV LB XV Tarybos Kontrolės komisijos aktas 1998 m.
c. JAV LB XV Tarybos Kontrolės komisijos aktas 1999 m.
d. JAV LB XVI Tarybos Kontrolės komisijos aktas 2001 m.
e. JAV LB XVI Tarybos Kontrolės komisijos aktas 2003 m.
f. paruošta JAV LB XVII Tarybos III sesijai 2005 m.
g. paruošta JAV LB XVIII Tarybos I sesijai 2006 m.
h. paruošta JAV LB XVIII Tarybos II sesijai 2007 m.
i. paruošta JAV LB XVIII Tarybos III sesijai 2008 m.
j. paruošta JAV LB XIX Tarybos I sesijai 2009 m.
k. paruošta JAV LB XIX Tarybos II sesijai 2010 m.

2. JAV LB XX Taryba 2012-2014 m. dokumentai
3. JAV LB XIX Taryba 2009-2011 m. dokumentai
4. JAV LB XVIII Taryba 2006-2008 m. dokumentai
5. JAV LB XVII Taryba 2003-2005 m. dokumentai
6. JAV LB XVI Taryba 1999-2002 m. dokumentai
7. JAV LB XIII Taryba 1991-1993 m. dokumentai
8. JAV LB XI Taryba 1983-1986 m. dokumentai
9. JAV LB Taryba 1975 m. dokumentai
10. JAV LB Taryba 1961 m. dokumentai

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.