NEW YORK APYGARDA

JAV LB: NEW YORK APYGARDA

REG. NR. 14416

Dėžė Nr. 1

1. JAV LB Ridgewood apylinkės dokumentai
a) Ridgewood, NY apylinkės kvitai 1964 m. 4 knygutės
b) gauti raštai iš Lietuvių Fondo 1963-1966 m.
c) Ridgewood apylinkės korespondencija, įvairūs kvitai, narių sąrašai 1954-1962 m.
2. New York apygardos dokumentai 1975-1982 m.
3. New York apygardos dokumentai 1961-1964 m.
4. New York apygardos dokumentai 1966-1969 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.