NEWARK, NJ APYLINKĖ

JAV LB: NEWARK, NJ APYLINKĖS FONDAS

Reg. Nr. 13306

1 dėžė

1. JAV LB Newark apylinkės narių sąrašai
2. JAV LB Newark apylinkės aukų rinkimų sąrašai
3. JAV LB Newark apylinkės dokumentai 1983-1990 m.
4. JAV LB Newark apylinkės susirinkimų protokolai 1953-1990 m.
5. JAV LB Newark apylinkės valdybos išlaidų dokumentai 1977-1982 m.
6. JAV LB Newark apylinkės valdybos posėdžių protokolai 1973-1998 m.
7. JAV LB Newark apylinkės finansiniai dokumentai 1990-1992 m.
8. JAV LB Newark apylinkės banko knygelės 1980-1998 m., Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjų pajamų knygelė 1965-1967 m.
9. JAV LB Newark apylinkės banko kvitai 1984-1990 m.
10. JAV LB Newark apylinkės banko kvitai 1990-1997 m.
11. JAV LB Newark apylinkės valdybos išlaidų dokumentai 1990-1996 m.
12. JAV LB Newark apylinkės pajamų-išlaidų knyga 1974-1998 m.
13. JAV LB Newark apylinkės IX, X Tarybų rinkimų dokumentai

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.