ADOMAITIS

ADOMAITIS

1.        Dok.: VLIK revizijos komisijos aktas 1983 – 1984 m.; VLIK posėdžių
darbotvarkės 1983 – 1984; ALS “Ramovė” susirinkimo dienotvarkė, blankų
pavyzdžiai
2.        Laikraščių iškarpos
3.        Poezijos vakaro plakatas
4.        Asmeniniai laiškai ir laiškai, adresuoti “Sandarai”, nuotraukos (1 vokas)
5.        P. Adomaičio straipsniai, rankraščiai
6.        Įvairūs straipsniai Lietuvos išlaisvinimo klausimais
7.        “Lietuvos naujienų atranka” periodika (1956 m.)

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.