J. BAKER – KOTILAINE

J. BAKER – KOTILAINE ARCHYVAS REG. NR. 13594

1.        Lietuvių tautinių dainų melodijos. 1927 m. (kopija)
2.        Lietuvių liaudies melodijos 1938 (kopija)
3.        Ansamblio “Ratilio” sutartinių žodžiai ir natos
4.        Ansamblio “Ratilio” dainų žodžiai ir natos
5.        Mokslinio darbo apie “Ratilio” ansamblį originalo dalis
6.        Transkriptai “Ratilio” muzikai
7.        J. Kotilaine anketos ir prašymai Kambridge universitetui Josephine De Karman stipendijai, Harvard universiteto Rusiškų studijų centrui
8.        Lietuvių liaudies dainų žodžiai ir natos (kopijos)
9.        Straipsniai ir iškarpos iš laikraščių apie lietuvišką muziką, Lietuvos muzikos tradicijas ir kt.
10.        Įvairių asmenų liudijimai apie Jennifer Baker ir Jarmo Kotilaine santuoką, imigracinės formos (kopijos);
11.        Įvairūs straipsniai apie lietuviškas šventes, gyvenimą Lietuvoje, lietuvių kalbos gramatikos taisyklės, lietuvių kalbos pratimai  ir kt. (kopijos)
12.        “Kanklės. Lietuviškos dainos. Parūpino dr. V. Kudirka”, išleista 1895, 1899 m. Tilžėje.
13.        Ansamblio “Sodauto” narių apibūdinimas, istorija, nuotraukos, programos
14.        XXIX Baltijos muzikologų konferencijos leidinys
15.        Pasaulinės parodos “Lietuvių dienos” dainos (žodžiai ir natos), programa anglų kalba 1939 m., N. Martinoko (Martinonio) laiškas dėl pasirodymo pasaulinėje parodoje repertuaro 1938 m.
16.        Tarptautinio folkloro festivalio “Skamba, skamba kankliai” programa, reklaminiai lankstinukai
17.        Ansamblio “Ratilio” medžiaga – istorija (angl. k.), narių sąrašai, laikraščių iškarpos, video katalogo sąrašas
18.        Įvairių leidinių ar jų ištraukų kopijos: “Auszra” 1883 Nr. 1, Pirmoji dainos diena” programa ir straipsnių rinkinys (1924 m. ); “Lietuvių tautosaka scenoje” 1987 m. rankraštis: šokio kilmės teorijos; spaudos ištraukos.
19.        Du atvirukai
20.        J. Kotilaine mokslinio darbo apie lietuviškas dainas ištrauka ir G. Šmidchens teigiamas atsiliepimas apie jį (rankr., anglų k.)

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.