AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 1, BYLOS NR. 2, 3

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 1, BYLOS NR. 2, 3.

1939 m.
Byla Nr. 2

Steigiamojo susirinkimo nutarimų protokolas 1939 III 22
ALT Valdybos posėdžio protokolas 1939 III 24
Rezoliucijos (anglų kalba) 1939 III 27
ALT antrojo posėdžio protokolas (2 egz.) 1939 III 29
Laiškas J. Shanley K. Jurgėlai 1939 III 31
Laiškas L. Hall K. Jurgėlai 1939 IV 01
Laiškas E. Celler K. Jurgėlai 1939 IV 01
Laiškas J. Dingel K. Jurgėlai 1939 IV 03
Laiškas (iš Vašingtono) K. Jurgėlai 1939 IV 03
Laiškas J. Chappell K. Jurgėlai 1939 IV 03
Laiškas V. Marcantonio K. Jurgėlai 1939 IV 03
Laiškas S. Bridges K. Jurgėlai 1939 IV 03
Laiškas W. Austin K. Jurgėlai 1939 IV 03
Laiškas J. Schafer J. Laučkai 1939 IV 03
Laiškas J. Delaney K. Jurgėlai 1939 IV 04
Laiškas T. Ford K. Jurgėlai 1939 IV 04
Laiškas J. Smith K. Jurgėlai 1939 IV 04
Laiškas M. Budny K. Jurgėlai 1939 IV 04
Laiškas E. Sheley K. Jurgėlai 1939 IV 05
Laiškas H. Flannery K. Jurgėlai 1939 IV 05
Laiškas H. Lodge K. Jurgėlai 1939 IV 05
Laiškas P. Moffat K. Jurgėlai 1939 IV 06
Laiškas A. Healey K. Jurgėlai 1939 IV 06
Laiškas R. Holt K. Jurgėlai 1939 IV 06
Laiškas K. Jurgėla A. Bilmaniui 1939 IV 15
Laiškas K. Jurgėla J. Laučkai 1939 VII 19
Laiškas K. Jurgėla A. Kasmočiui 1939 IX 06

1944-1946 m.
Byla Nr. 3

1944 metai
Laiškas K. Pakštas K. Jurgėlai 1944 IV 02
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1944 IV 26
Telegrama L. Šimutis K. Griniui 1944 IV 26
Laiškas K. Jurgėla K. Griniui 1944 V 02
Laiškas K. Jurgėla ALT nariams 1944 V 06
Laiškas P. Grigaitis LIC, K. Griniui 1944 V 08
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1944 V 10
Laiškas K. Jurgėla K. Griniui 1944 V 12
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 V 20
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1944 V 25
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 V 31
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 V 31
Laiškas K. Jurgėla redaktoriui 1944 VI 05
Telegrama L. Šimutis K. Jurgėlai 1944 VI 06
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 VI 12
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 VI 15
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1944 VI 22
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1944 VI 23
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 VII 13
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 VII 18
Pranešimas 1944 VII 21
Laiškas E. Burke 1944 VII 25
Laiškas N. Rastenis K. Jurgėlai 1944 VII 28
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1944 VIII 02
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 VIII 05
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 VIII 07
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 VIII 25
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 VIII 30
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 IX 14
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 IX 16
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 IX 18
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 IX 20
Telegrama P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 IX 21
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 IX 21
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 IX 22
Informacinis biuletenis 1944 IX 25
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 IX 27
Laiškas K. Jurgėla K. Pakštui 1944 IX 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 X 01
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 X 02
Laiškas K. Jurgėla ALT nariams 1944 X 02
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 X 04
Informacinis biuletenis (pranešimas) 1944 X 10
Informacinis biuletenis (pranešimas) 1944 X 13        2 egz.
Pranešimas        1944 X 16
Pranešimas        1944 X 21        2 egz.
Pranešimas        1944 X 30
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 XI 25
Pranešimas 1944 XI 27
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 XI 28
Pranešimas 1944 XII 08
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1944 XII 12
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1944 XII 20

1945 metai
Laiškas M. Kiziutė J. Bakšiui 1945 I 09
Laiškas P. Grigaitis ALT skyriams 1945 I 15
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 I 19
Laiškas 1945 I 25
Laiškas J. Bakšys LAIC 1945 I 29
Laiškas K. Jurgėla C. Hutchinson 1945 II 03
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 II 06
Laiškas (informacija) LAIC 1945 II 09
Informacija (rezoliucija) 1945 II 11
Laiškas K. Jurgėla J. Bakšiui 1945 II 13
Laiškas W. Kirkconnell LAIC 1945 II 24
Laiškas M. Kizis W. Kirkconnell 1945 III 02
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1945 III 04
Laiškas M. Kizis Redaktoriui 1945 III 05
Laiškas W. Kirkconnell LAIC (M. Kizis) 1945 III 09
Laiškas A. de Sushko M. Kizis 1945 IV 11
Laiškas K. Jurgėla A. Vaičiulaičiui 1945 IV 23
Laiškas K. Grinius P. Grigaičiui 1945 V 02
Laiškas C. Morrow ALT 1945 V 04
Laiškas P. Grigaičiui 1945 V 09
Informacija, rezoliucijos (anglų k.) LAIC 1945 V 21
Informacija LAIC 1945 V 25
Informacija LAIC 1945 VI 02
Telegrama P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 VI 04
Informacija LAIC 1945 VI 16
Atsišaukimas 1945 VI 18
Laiškas K. Grinius (?) P. Grigaičiui ir kt. 1945 VII 04
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 VII 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1945 VII 25
Laiškas M. Kizis M Fischer 1945 VII 25
Laiškas M. Kizis P. Carrell 1945 VII 25
Pro memoria 1945 VII 28
Laiškas M. Kizis E. Teigler 1945 VII 31
Vokas K. Griniui 1945 VIII 06
Kvietimas ir laiškas. P. Grigaitis 1945 VIII 09
Telegramos juodraštis E. Turauskui 1945 VIII 22
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 IX 06
Laiškas D. Kaminskas K. Jurgėlai 1945 IX 07
Laiškas V. Bieliajus M. Kizis 1945 IX 17
Laiškas M. Kizis V. Zenzinov 1945 IX 21
Laiškas M. Kizis L. Oak 1945 IX 21
Laiškas M. Kizis B. Wolfe 1945 IX 21
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 IX 23
Laiškas M. Kižytė A. Spillar 1945 IX 26
Laiškas M. Kizis W. Chamberlin 1945 X 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 X 08
Laiškas K. Jurgėla J. Balkūnui 1945 X 10
Laiškas W.Henry M. Kizis 1945 X 15
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 X 19
Laiškas ALT visiems laikraščiams 1945 X 21
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 X 24
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1945 X 24
Telegrama P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 X 26
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 X 30
Laiškas K. Jurgėla A. Paar 1945 XI 08
Laiškas W.White K. Jurgėlai 1945 XI 12
Informacinis biuletenis (anglų k.) 1945 XI 13
Laiškas, informacija V. Gedgaudas 1945 XI 14
Laiškas K. Jurgėla J. Balkūnui 1945 XI 15
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1945 XI 15
Laiškas K. Jurgėla ALT egzekutyvui 1945 XI 15
Telegrama P. Grigaitis LAIC 1945 XI 21
Telegramos juodraštis P. Grigaičiui 1945 XI 24
Informacija 1945 XI 26
Informacija P. Grigaičiui 1945 XI 26
Informacija 1945 XI 30
AL Kongreso darbų ir nutarimų sątrauka 1945 XI 30 – XII 02
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 XII 10
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1945 XII 11
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 XII 12
Laiškas VLIK-o delegatas ALT’ai 1945 XII 19
Laiškas K. Grinius L. Šimučiui 1945 XII 21
Laiškas K. Jurgėla J. Vaškiui 1945 XII 22
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1945 XII 22
Laiškas K. Jurgėla ALT nariams 1945 XII 26
Laiškas K. Jurgėla C. Sherman-West 1945 XII 26
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1945 XII 31

1946 metai
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 I 02
Laiškas J. Felsberg K. Jurgėlai 1946 I 04
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 I 05
Knygų leidimo programa K. Jurgėla ALT nariams 1946 I 05
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 I 06
Laiškas (iš Lugano) K. Jurgėlai 1946 I 10
Laiškas J. Savaitis LAIC vedėjui 1946 I 11
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 I 17
Laiškas K. Jurgėlai 1946 I 17
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 I 18
Laiškas K. Jurgėla J. Karaliui 1946 I 19
Laiškas K. Jurgėla J. Bachūnui 1946 I 19
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 I 22
Laiškas J. Karalius K. Jurgėlai 1946 I 22
Laiškas J. Bachūnas K. Jurgėlai 1946 I 23
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 I 28
Laiškas K. Jurgėla J. Bachunui 1946 I 28
Pastabos dėl LAIC įkūrimo Paryžiuje 1946 I 29
Laiškas (ištrauka) P. Žadeikis P. Zuriui 1946 II 04
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 II 05
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 II 06
Laiškas K. Jurgėla J. Epstein 1946 II 07
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 II 09
Laiškas A. Warthus LAIC 1946 II 11
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 II 13
Informacija (anglų k.) 1946 II 14
Laiškas K. Grinius K. Jurgėlai 1946 II 14
Laiškas K. Grinius K. Jurgėlai 1946 II 15
Iškarpa – D. Green proklamacija 1946 II 16
Laiškas K. Jurgėla J. Grigaliui 1946 II 19
Laiškas J. Grigalius K. Jurgėlai 1946 II 21
Laiškas K. Grinius P. Grigaičiui 1946 II 27
Laiškas K. Grinius P. Grigaičiui 1946 II 27
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 III 02
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 III 04
Laiškas K. Jurgėla J. Vaitkui 1946 III 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 III 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 III 09
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 III 09
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 III 16
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 III 18
Laiškas J. Epstein K. Jurgėlai 1946 III 21
Laiškas K. Škirpa 1946 III 22
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IV 01
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IV 03
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IV 04
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 IV 07
Laiškas P. Grigaitis M. Kižytei 1946 IV 08
Laiškas ir rezoliucija K. Jurgėla A. Orvidui 1946 IV 12
Laiškas J. Savaitis 1946 IV 15
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 IV 15
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IV 19
Pranešimas 1946 IV 23        2 egz.
Laiškas A. Jurgėla K. Jurgėlai 1946 IV 29
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 V 14
Laiškas P. Grigaitis ALT ir P. Zuriui 1946 V 20
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 V 22
Nutarimas Mažosios Lietuvos lietuviai K. Jurgėlai 1946 V 24-25
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 V 25
Laiškas K. Jurgėla V. Laukaičiui 1946 V 27
Laiškas K. Jurgėla J. Grigaliui 1946 V 27
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 V 29
Raštelis 1946 V 29
Laiškas ALT VK A. Oliui 1946 VI 01
Vokas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 VI 04
Telegrama K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 VI 04
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 VI 07
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 VI 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 VII 02
Laikraščio iškarpos (Chicago Tribune) 1946 VII 02
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 VII 05
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 VII 11
Laiškas K. Jurgėla C. Rozmarek ir kt. 1946 VII 11
Memorandumo projektas (anglų k.) 1946 VII 11
Laiškas K. Jurgėlai 1946 VII 17
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 VII 18
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 VII 26
Informacinis biuletenis 1946 VII 29
Laiškas (iš Stokholmo) K. Jurgėlai 1946 VIII 12
Laiškas P. Grigaitis ALT nariams 1946 VIII 14
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1946 VIII 14
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1946 VIII 17
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1946 VIII 26
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 VIII 28
Laiškas (iš Hanau) K. Jurgėlai 1946 IX 09
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IX 13
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 IX 14
Laiškas P. Grigaitis J. Prunskiui 1946 IX 14
Laiškas K. Jurgėla R. Petersonui 1946 IX 19
Pranešimas ALT VK ALT nariams 1946 IX 20
Informacinis biuletenis (anglų k.) 1946 IX 21-22
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IX 25
Laiškas B. Kazlauskas K. Jurgėlai 1946 IX 25
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 IX 30
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 X 02
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 X 05
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 X 09
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 X 12
Laiškas J. Grigalaitis 1946 X 14
Laiškas L. Šimutis K. Jurgėlai 1946 X 14
Telegrama P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 X 23
J. Byrnes kalbos fragmentai. V. Stašinskas 1946 X 26
Pro memoria 1946 X 29        4 egz.
Laikraščio kopija (The Washington Post) 1946 XI 03
Kreipimasis ALT VK ALT skyriams 1946 XI 04
Kreipimasis “Gelbėkime Lietuvą!” 1946 XI 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XI 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XI 07
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 XI 07
Laiškas V. Griestaraitis M. Kizis 1946 XI 10
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 XI 11
Laiškas J. Keraitis 1946 XI 12
Laiškas A. Vaivada K. Jurgėlai 1946 XI 19
Telegrama K. Jurgėla V. Puidokui 1946 XI 21
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XI 21
Laiškas V. Laukaičiui 1946 XI 22
Laiškas P. Kubilius 1946 XI 22
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1946 XI 25
Laiškas P. Grigaitis M. Kizis 1946 XII 03
Laiškas 1946 XII 04
Laiškas P. Česnai 1946 XII 04
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XII 06
Laiškas V. Griestaraitis P. Grigaičiui 1946 XII 09
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XII 12
Laiškas M. Žilinskas LAIC 1946 XII 14
Informacinis biuletenis (anglų k.) 1946 XII 14
Laiškas M. Kižytė P. Česnai 1946 XII 16
Laiškas K. Jurgėla F. Thomas 1946 XII 18
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XII 19
Laiškas V. Griestaraitis P. Grigaičiui 1946 XII 23
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XII 23
Laiškas A. Vaivada K. Jurgėlai 1946 XII 28
Laiškas ALT VK ALT nariams 1946 XII 28
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1946 XII 31

Įvairūs (be metų ir datų)
Radiograma
Informacija (IX 14)
Informacinis biuletenis
ALT Paliūdymo Forma Nr.5        2 egz.
ALT Paliūdymo Forma Nr.2        2 egz.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.