AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 3 (23), BYLA NR. 83

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 3 (23), BYLA NR. 83.

BYLA NR. 83                VLIKAS 1945-1971 M.

1. ATSIŠAUKIMAS BROLIAI IR SESERS        (2 EGZ.)                1945 05
2. SUPREME LITH. COMMITTEE OF LIBERATION NR. 189         1945 10 26
3. VLIK NR. 250        M. KRUPAVIČIUS                L. ŠIMUTIS                1946 01 22
4. AN APPEAL TO  THE CHRISTIAN WORLD        (2 EGZ.)        1946 10 01
5.                        M. KRUPAVIČIUS                L. ŠIMUTIS                1946 12 04
6. ELTOS BIULETENIS        NR. 9 (22)                                        1947 08 25
7. ELTOS BIULETENIS        NR. 19 (32)                                        1948 02 13
8. PASAULIO LIETUVIAMS         (2 EGZ.)                                1948 02 16
9.                        P. GRIGAITIS        V. SIDZIKAUSKAS        1948 12 16
10. LIETUVIAI…                                                                1949 02 16
11. SPECIAL DELIVERY                        M. KRUPAVIČIUS                1949 04 08
12. VIDURIO EUROPOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJ.;  LIETUVIŲ  KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ SĄJ. BIULETENIS NR. 3 (7)        1952 06 10
13. PAREIŠKIMAS/ STATEMENT        M. KRUPAVIČIUS                1952 01 25
14.                        A. TRIMAKAS                                        1954 04 07
15. AIDE MEMOIRE        M. KRUPAVIČIUS                (3 EGZ.)        1954 06 17
16.                        M. GELŽINIS                M. KIŽYTĖ                1955 01 13
17. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                        1955 10 04
18.                        B. NEMICKAS                M. KIŽYTĖ                1956 03 08
19.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1960 02 08
20.                        + A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1960 02 06
21.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1960 03 19
22.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1960 09 22
23.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1960 10 17
24. VISOMS LIETUVOS ORGANIZACIJOMS                                1960 10 18
25.                                                        H. BLAZAS                1960 10 21
26.                                                        A. TRIMAKAS        1960 10 21
27.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1960 11 01
28.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1961 04 01
29.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1961 04 12
30.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 04 24
31.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 04 19
32.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1961 08 01
33.                        J. GAILIUS                                                1961 08 25
34.        (2 EGZ.)        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 09 04
35.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1961 09 07
36. ROMOS RADIJAS (2 EGZ.)P. GRIGAITIS A. TRIMAKAS        1961 09 08
37.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 09 08
38.                        A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1961 09 12
39.                        A. TRIMAKAS                 P. GRIGAITIS        1961 09 12
40.                        + P. GRIGAITIS                L. ŠIMUTIS…        1961 09 14
41.                        K. PETRAUSKAS                P. GRIGAITIS        1961 09 23
42.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1961 09 27
43. TELEGRAMA        A. TRIMAKAS                L. SIMUTIS                1961 10 24
44.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 10 27
45.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1961 10 29
46.                        A. TRIMAKAS                L. SIMUTIS                1961 10 29
47.                        + PRO MEMORIA                                        1961 10 19
48.                        + P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 10 27
49.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1961 10 27
50.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1961 11 02
51.                        +                                 A. TRIMAKAS        1961 11 10
52.                        P. GRIGAITIS                J. GLEMŽA                1961 11 18
53.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1962 04 14
54.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1962 04 07
55.                        + P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1962 03 16
56.                        + A.TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1962 03 15
57. PROTOKOLO PROJEKTAS                                                1962 04 28
58. VLIK’O PROTOKOLAS                                                1962 04 28
59.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1962 07 17
60.                        + A. TRIMAKAS                P. GRIGAITIS        1962 07 05
61.                        + P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1962 06 30
62.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1962 06 18
63.                        A. TRIMAKAS                                        1962 08 11
64.                        P. GRIGAITIS                A. TRIMAKAS        1962 09 27
65.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1962 10 16
66.                        J. TALALAS                        A. TRIMAKAS        1962 12 15
67.                        A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1962 12 17
68.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 01 02
69.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 01 14
70.                        J. AUDĖNAS                                        1963 01 15
71.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 04 02
72.                        + A. TRIMAKAS                J. TALALA                1963 03 18
73.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 03 23
74.                        + J. TALALAS                A. TRIMAKAS        1963 03 28
75.                        J. TALALAS                        A. TRIMAKAS        1963 04 10
76.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 06 24
77.                        + J. TALALAS                A. TRIMAKAS        1963 06 25
78.                        + A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1963 06 29
79.                        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS        1963 06 …
80.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 07 17
81.                        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS        1963 07 22
82.        (2 EGZ.)        J. TALALAS                        A. TRIMAKAS        1963 07 29
83.                        J. TALALAS                        V. SIDZIKAUSKAS 1963 08 03
84.                        J. TALALAS                        A. TRIMAKAS        1963 08 03
85.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 07 29
86.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 07 26
87.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 06 30
88.                        A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1963 08 10
89.                        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS…        1963 08 11
90.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 08 20
91.                        J. TALALAS                                                1963 08 20
92.                        + J. TALALAS                A. TRIMAKAS        1963 08 25
93.                        A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1963 09 07
94.                        J. TALALAS                        A. TRIMAKAS        1963 09 23
95.                        A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1963 09 26
96.                        A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1963 10 06
97. SWIFTGRAM        L. ŠIMUTIS                        VLIK PREZIDIUM. 1963 11 18
98.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 12 12
99. SWIFTGRAM        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS        1963 12 23
100.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1963 12 27
101.                        + V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1963 12 26
102. ALT, VLIK, LLK ATSTOVŲ PASITARIMO PROTOKOLAS        1964 01 11
103. KALBA                V. SIDZIKAUSKAS        (ANGLŲ KALBA)        1964 01 23
104.                        + L. ŠIMUTIS                A. TRIMAKAS        1964 02 06
105.                        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS        1964 01 28
106.                        + A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1964 01 23
107.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1964 01 30
108.                        + 1964 I-OJO PUSMEČIO SĄMATA                1964 01 25
109. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                        1964 01 31
110.        (4 EGZ.)        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS        1964 02 05
111.        (2 EGZ.)        L. ŠIMUTIS                        A. TRIMAKAS        1964 02 06
112.                        A. TRIMAKAS                J. TALALAS                1964 02 06
113.                        A. TRIMAKAS                L. ŠIMUTIS                1964 02 08
114.                        J. GLEMŽA                        L. ŠIMUTIS                1964 04 02
115.                        + J. GLEMŽA                J. KAJECKAS        1964 04 01
116.                        + INFORMACIJA                                        1964 03 31
117.                        + J. TALALAS                J. KAJECKAS        1964 04 13
118.                        + J. KAJECKAS                J. TALALAS                1964 04 15
119.                        + J. KAJECKAS                J. GLEMŽA                1964 04 07
120.                        J. TALALAS                        J. KAJECKAS        1964 04 13
121.                        + SWIFTGRAM J. TALALAS        L. ŠIMUTIS        BE DATOS
122.                        J. TALALAS                        J .AUDĖNAS        1964 04 18
123.                        + J. AUDĖNAS                J .TALALAS                1964 04 14
124.                        + J .AUDĖNAS                L. ŠIMUTIS                1964 04 06
125.                        + J. TALALAS                J .AUDĖNAS        1964 04 11
126.                        + J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1964 03 09
127.                        + J. TALALAS                J. AUDĖNAS        1964 03 07
128.                        J. GLEMŽA                        L. ŠIMUTIS                1964 04 24
129.                        J. GLEMŽA                        ALT                        1964 06 19
130. LITHUANIA TODAY        J. AUDĖNAS                        1964 06 24
131. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                        1964 06 26
132.        + PROCLAMATION        L. JOHNSON                        1964
133.                        J. AUDĖNAS                L. ŠIMUTIS                1964 07 15
134.        + 1964 M. II-OJO PUSMEČIO SĄMATA
135. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                        1964 09 23
136.                        J. AUDĖNAS                ALT                        1964 09 24
137.                         J. AUDĖNAS                ALT                        1964 10 13
138. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                        1964 11 13
139.        (2 EGZ.)        K. BIELINIS                        L. ŠIMUTIS                1964 11 16
140.                        L. ŠIMUTIS                       VLIK PREZIDIUMUI 1964 11 24
141. PRANEŠIMAS        J. AUDĖNAS                                        1964 11 28
142. LIETUVOS IŠLAISVINIMO TAUTOS FONDO VALDYTOJO
PRANEŠIMAS                                                                1964 11 28
143. SWIFTGRAM        L. ŠIMUTIS                        V. SIDZIKAUSKAS 1964 12 03
144.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1964 12 10
145.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1964 12 10
146.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1964 12 10
147.                        + J. TALALAS                V. SIDZIKAUSKAS 1964 12 14
148.                        J .AUDĖNAS                J. TALALAS                1964 12 15
149.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1964 12 23
150.                (2 EGZ.)                                V. SIDZIKAUSKAS 1964 12 31
151. VISIEMS LIETUVIAMS        VLIK                                        1964
152. PARAŠAS PO NUOTRAUKA (TEKSTAS) ?                        1965 01 08
153. DIENOTVARKĖ                                                        1965 01 08-09
154. LIETUVOS LAISVĘ STIPRINANT        (3 EGZ.)                        1965 01 08-09
155.                        V. SIDZIKAUSKAS        J. TALALAS                1965 01 14
156.                        V. SIDZIKAUSKAS        J. TALALAS                1965 01 21
157.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 02 05
158.                        + SWIFTGRAM J. TALALAS J. AUDĖNAS        1965 02 10
159. SESES IR BROLIAI LIETUVIAI                                        1965 02 16
160. FELLOW LITHUANIANS                                                1965 02 16
161.                        J. TALALAS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 03 17
162.                        + J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 02 15
163.                        J. TALALAS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 03 17
164.                        J. TALALAS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 03 17
165.                        + J. AUDĖNAS                L. ŠIMUTIS                1965 03 02
166.                        J. AUDĖNAS                J.TALALAS                1965 03 22
167.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1965 03 23
168.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 03 25
169.                        M. ŠIMKUS                        ALT                        1965 03 27
170.                        + J. TALALAS                M. ŠIMKUS                1965 04 05
171.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 04 07
172. ŽODIS LIETUVIŲ VISUOMENEI                                        1965 04 11
173.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 04 20
174.                        M. ŠIMKUS                        ALT                        1965 04 21
175.                        J. BALKŪNAS                ALT                        1965 05 20
176.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1965 05 20
177.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 05 28
178.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1965 06 06
179.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 06 15
180.                        A. KÜTT…                        E. MENDE                1965 06 18
181. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                        1965 06 22
182.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1965 06 23
183.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1965 07 14
184.                        + TAPKIME LEITUVOS LAISVĖS KOVŲ RĖMĖJAIS
185.                        J. TALALAS                        J. JASAITIS                1965 07 16
186. SWIFTGRAM        L. ŠIMUTIS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 07 19
187. PRO MEMORIA                                                        1965 09 29
188. SWIFTGRAM        L. ŠIMUTIS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 10 05
189.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1965 10 08
190.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1965 10 08
191.                        V. SIDZIKAUSKAS        ALT        VALDYBA        1965 11 18
192.                        L. ŠIMUTIS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 11 23
193. 1966 METŲ SĄMATA                                                1965 11 28
194.                        V. SIDZIKAUSKAS        S. LOZORAITIS        1965 12 02
195.                        V. SIDZIKAUSKAS        ALT        VLDYBA        1965 12 03
196.                        L. ŠIMUTIS                        V. SIDZIKAUSKAS 1965 12 08
197.                        J. AUDĖNAS                ALT                        1965 12 21
198.                        + 1965 M. SĄMATA
199.                        L. ŠIMUTIS                        J. JASAITIS                1965 07 16
200.                        V. SIDZIKAUSKAS        A. RUDIS                1966 01 06
201.                        A. RUDIS                        V.SIDZIKAUSKAS        1966 01 18
202.                        + V. SIDZIKAUSKAS        A. RUDIS                1966 01 07
203.                        + V. SIDZIKAUSKAS        A. RUDIS                1966 01 07
204.                        V. SIDZIKAUSKAS        VATIKANO KARD. 1966 06 02
205.                        V. SIDZIKAUSKAS        CH. DE GAULLE        1966 06 08
206.        (2 EGZ.)        A. RUDIS                        VLIK                        1966 06 10
207.                        V. SIDZIKAUSKAS        A. RUDIS                1966 06 17
208.                        J. AUDĖNAS                ALT VALDYBAI        1966 11 09
209.                                                        J. VALIŪNAS        1967 01 10
210.                        J. AUDĖNAS                A. RUDIS                1967 02 06
211.                        + J. TALALAS                VLIK                        1967 02 12
212.                        J. AUDĖNAS                ALT                        1967 03 20
213.                        J. VALIŪNAS                A. RUDIS                1967 06 16
214.                        + J. VALIŪNAS                A. RUDIS                1967 06 28
215.                        + J. TALALAS                J. VALIŪNAS        1967 07 07
216. INFORMACIJA        J. AUDĖNAS                                1967 06 22
217.                        J. TALALAS                        J. VALIŪNAS        1967 07 07
218.                        J. TALALAS                        J. VALIŪNAS        1967 07 07
219.                        + J. TALALAS                VLIK                        1967 02 12
220.        (2 EGZ.)        + A. RUDIS                        J. VALIŪNAS        1967 06 26
221.                        + P. VAINAUSKAS        J. TALALAS                1967 06 19
222.                        + J. TALALAS                P. VAINAUSKAS        1967 06 03
223.                        + A. RUGYS                ALT                        1967 05 15
224.                        + V. ČIŽIŪNAS                ALT                        1967 02 27
225.                        + A. LATVĖNAS                J. TALALAS                1967 05 07
226.                        + A. LATVĖNAS                ALT                        1967 05 03
227.                        + A. LATVĖNAS                                        BE DATOS
228.                        + J. TALALAS                 A. LATVĖNAS        1967 05 06
229.        (2 EGZ.)        J. VALIŪNAS                A. RUDIS                1967 07 21
230.                        J. VALIŪNAS                A. RUDIS                1967 07 21
231.                        + DARBOTVARKĖS PROJEKTAS                1967 10 21-22
232.                        A. RUDIS                        J. VALIŪNAS        1967 08 09
233.                        J. VALIŪNAS                A. RUDIS                1967 09 18
234.        (2 EGZ.)        A. RUDIS                        J. VALIŪNAS        1967 10 17
235.                        J. AUDĖNAS                A. RUDIS                1967 12 06
236.        (2 EGZ.)        + MANIFESTAS                                        1967 10 22
237.        (3 EGZ.)        A. RUDIS                        K. VALIŪNAS        1967 12 14
238.                        J. AUDĖNAS                                        1968 01 19
239.        (2 EGZ.)        S. LOZORAITIS                                        1968 02 16
240. LIETUVIŲ DIENOS NR. 2                                                1968 02 12
241. ATSAKYMAS Į VLIKO PETICIJŲ SUMANYMŲ SIŪLYMĄ
+ INSTRUKCIJA                                                1968 02 21
242.                        J. AUDĖNAS                                        1968 04 24
243.                        + MEMORANDUM                                1968 04 16
244.                        E. BARTKUS                VLIK        VALDYBAI        1968 05 20
245. PROGRAMA                                                                1968 06 08
246. PROTOKOLAS        J. VALIŪNAS                                1968 06 08
247. FINANSAI                J. TALALAS                                        1968 06 08
248.        (2 EGZ.)        J. TALALAS                        P. VAINAUSKAS        1968 06 12
249.                        J. TALALAS                        P. VAINAUSKAS        1968 06 12
250.                        + FINANSAI                                        1968 06 08
251.                        P. VAINAUSKAS                J. TALALAS                1968 07 09
252.                        J. AUDĖNAS                ALT                        1968 07 12
253.                        + PRO MEMORIA                                        1968 06 12
254.                        J. AUDĖNAS                                        1968 08 23
255.                        J. VALIŪNAS                M. WENICK                1968 09 11
256.                        + PRO MEMORIA                                        1968 09 03
257.                        J. VALIŪNAS                E. BARTKUS        1968 10 10
258.                        P. VAINAUSKAS                J .TALALAS                1968 12 02
259.        (2 EGZ.)        B. NAINYS                        K. VALIŪNAS        1968 12 09
260.                        J. VALIŪNAS                E. BARTKUS        1968 12 12
261.                        E. BARTKUS                B. NAINYS                1968 12 28
262. MEMORANDUM                (2 EGZ.)                                1968
263.                        M. KRUPAVIČIUS                                        1968
264.                        K. VALIŪNAS                                        1969 03 18
265.                        J. TALALAS                        P. VAINAUSKAS        1969 04 10
266.                        P. VAINAUSKAS                J. TALALAS                1969 04 21
267.                        V. SIDZIKAUSKAS                                1969 04 26
268. JAUNIMO POLITINIS SEMINARAS                                1969 04 29
269.                        J. AUDĖNAS                ALT VALDYBAI        1969 05 13
270.                        J. TALALAS                        VLIK                        1969 07 04
271.                        J. TALALAS                        V. VAITIEKŪNAS        1969 09 08
272.                        J. VALIŪNAS                E. BARTKUS        1969 11 20
273.                        J. TALALAS                        K. VALIŪNAS        1969 11 29
274. DARBŲ TVARKA                                                        1969 12 06-07
275. VLIK SEIMAS (LEIDINYS SU NUOTRAUKOMIS – SUGADINTAS) 1969
276.        + DOKUMENTAS IŠ STOKHOLMO – NEATSKIRIAMAS        1969 04
277.                        B. NEMICKAS                E. BARTKUS        1970 03 03
278.                        J. AUDĖNAS                J. TALALAS                1970 06 17
279.                        J. AUDĖNAS                ALT                        1970 06 29
280. DARBOTVARKĖ                                                        1970 12 05-06
281. VLIK VEIKLOS SCHEMA                                                1970
APLANKAS ĮRIŠTŲ DOKUMENTŲ:
ALT SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU LIETUVOS DIPLOMATAIS BYLA NR. 1
282.                        + J. AUDĖNAS                                        1971 01 15
283.        + REZOLIUCIJA (LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA)
284.                        + K. BOBELIS                V. SIDZIKAUSKAS 1971 02 13
285.        + PROTOKOLAS                                                        1971 01 09
286.                        + V.SIDZIKAUSKAS        K. BOBELIS                1971 01 25
287.                        + V. SIDZIKAUSKAS        G. MEIEROVICS        1971 01 20
288.                        + K. BOBELIS                J. AUDĖNAS        1971 08 26
289.                        + V. ŠIMAITIS                VLIK                        1971 11 11
290.        + DARBOTVARKĖ                                                1971 12 04
291.        + VLIK                                                                1971 06
292.                        + J. BALKŪNAS                ALT VALDYBA        1971 06
293.        + PRANEŠIMAS        S. BANELIS                                        1971 12 04-05
294.        + PRANEŠIMAS        J. AUDĖNAS                                1971 12 04
295.                        + K. ŠKIRPA                                        1971 12 04-05
296.                +  J. PUZINAS (TOLIAU DOKUMENTAI NEBEATSKIRIAMI)
297.                                                        A. FANFANI                BE DATOS
298. TRUMPOS ŽINIOS APIE VLIKĄ                                        BE DATOS
299. PRO MEMORIA                                                        BE DATOS
300. STATEMENT        M. KRUPAVIČIUS                                        BE DATOS
301. NEŽINOMO PRANEŠIMO TEKSTAS                                BE DATOS
302. ŽODIS VISIEMS LIETUVIAMS (JUODRAŠTIS)                BE DATOS

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.