LB HOT SPRINGS APYLINKĖS FONDAS

LB HOT SPRINGS APYLINKĖS FONDAS

Reg. Nr. 12716

1.        Hot Springs lietuvių sąrašas – adresai, telefonai. Lietuvių bendruomenės  Hot Springs apylinkės valdybos – 1976-1978, 1984, 1989 – 1990 m. biuletenis. Susirininkimo darbotvarkė 1991 m. Valdybos protokolas 1981 12. Aplankas.
2.        LB Hot Springs apylinkės korespondencija, pranešimai 1976, 1979, 1981, 1983, 1984, 1986, 1992, 1995. Apylinkės veiklos kontrolės komisijos aktas, aplinkraštis 1990-1991, aukų lapas 1991 03 ir kt. finansinė dokumentacija: 1986 m. pobūvio (velykų) pajamų apyskaita 1994 m., apylinkės pajamų, pateisinamųjų dokumentų byla 1994 03 20-1995 01 29. Aplankas
3.        Išlaidų pateisinamieji dokumentai 1987 12 06-1988 12. Aplankas
4.        Aukų lapų ir kt. dokumentų byla. Brighton Park apylinkės žinios 1980, apylinkės biuleteniai 1988, 1992; pranešimas 1975, LB Vidurio vakarų apygardos valdybos dienotvarkė 1991 04; biuleteniai 1976, 1978, 1979, 1982, 1981, 1984, 1985, 1987, 1989, 1991. Aplankas
5.        Apylinkės išlaidų pateisinamieji dokumentai 1981-. Aplankas
6.        Visuotinių susirinkimų protokolai 1986-1992 m. Aplankas
7.        Apylinkės valdybos posėdžių protokolai 1987-1988. Aplankas
8.        Siunčiamų raštų byla 1977, 1988, 1990. Aplankas
9.        Apyskaitų dokumentacija – aukotojų sąrašai ir aukojamos sumos, išlaidų orderiai, kvitai ir jų apyskaita 1995-1996. Aplankas
10.        Solidarumo mokesčių apyskaitos 1991-1992 sąsiuvinis
11.        Siunčiami raštai ,aplinkraščiai 1992, 1996; metinio suvažiavimo 1996 m. darbotvarkė ir kt. gaunami – siunčiami raštai. Aplankas
12.        Įvairūs raštai – išlaidų dokumentai, pajamų suvestinės, aukų sąrašai iš minėjimų, susirinkimų, išvykų į gamtą 1985-1986. Segtuvas
13.        Apylinkių radijo valandėlės „Laisvės varpai“ pajamų – išlaidų pateisinamieji dokumentai 1980-1981 m. Aplankas
14.        Account book – 1980 – 1995. Knyga-sąsiuvnis
15.        Apylinkės išlaidų pateisinamieji dokumetnai 1982-1985. Segtuvas.
16.        Krašto valdybos aukų lapai, pajamų-išlaidų sąmatos ir pateisinamieji dokumentai 1979-1986 m. Aplankas.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.