Individuals

Click the underlined words and you will find the description.

A

B

C

D

G

 • P. GARŠVA: KUNIGAS, ŽURNALISTAS, “DRAUGO” REDAKTORIUS
 • Č. GRINCEVIČIUS: RAŠYTOJAS, PLA DIREKTORIUS

J

K

L

M

 • M. MACKEVIČIUS: DIPLOMATAS, TEISININKAS
 • A. MACKUS: POETAS, LITERATŪROS KRITIKAS
 • V. MANELIS: AGRONOMAS, ŽEMĖS ŪKIO EKONOMISTAS
 • F. MANELIENĖ: AGRONOMĖ, VISUOMENĖS VEIKĖJA
 • B. MASIULIS: TEISININKAS
 • A., E. MARČIULIONIAI: SKULPTORIUS, KERAMIKĖ
 • D. MAŽEIKA: VISUOMENĖS VEIKĖJAS

N

P

 • B. PAKŠTAS
 • K. PAKŠTAS: PROFESORIUS, GEOGRAFAS
 • J. PAKŠTIENĖ-NARUTAVIČIENĖ (NARŪNĖ): RAŠYTOJA, VISUOMENĖS VEIKĖJA
 • K. PABEDINSKAS: INŽINIERIUS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS
 • A. PAŠKEVIČIUS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS
 • K. PEMKUS
 • S. PETRAUSKAITĖ
 • P. PETRUTIS: “MARGUČIO” VEDĖJAS
 • S. PILKA: AKTORIUS, REŽISIERIUS
 • L. PRAPUOLENIS: VISUOMENĖS IR POGRINDŽIO VEIKĖJAS
 • J. PRUNSKIS: PRELATAS, ŽURNALISTAS

R

S

T

V

Z

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.