ENGLISH     
ARCHYVŲ ŽINIOS Nr. 29, 2005 m. RUGPJŪČIO MĖN. 2005 metų liepos 23 d.
įvyko Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) tarybos susirinkimas, kuriame
dalyvavo LTSC tarybos nariai: dr. Vytautas Bieliauskas, prof. Jonas Račkauskas...
Plačiau - spauskite čia (Archyvų žinios Nr. 29 Microsoft Word dokumentas.)
UŽSISAKYKITE LTSC ARCHYVŲ ŽINIAS EL. PAŠTU! (spauskite čia)

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS (Čikaga, JAV) -
visuomeninė, ne pelno organizacija, išlaikoma visuomenės aukomis ir Lietuvių Fondo.
Centras įkurtas 1981 metais. Tai viena didžiausių mokslo organizacijų lietuvių išeivijoje.
Idėja ir pagrindas jam įsteigti buvo įvairios kultūros mokslo ir švietimo organizacijos,
susibūrusios po Jaunimo Centro Čikagoje stogu.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą (LTSC) administruoja jo įkūrėjas ir ilgametis
valdybos pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas, vicepirmininkas dr. Robertas Vitas,
archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė ir visuomeninių organizacijų patvirtintų atstovų
LTSC taryba, kurios pirmininkas yra prof. dr. Vytautas Bieliauskas. LTSC turi daug
mokslinių bendradarbių.

Didžiausią susirūpinimą kėlė mintis – kaip išgelbėti, išsaugoti Lietuvos praeities
paminklus: archyvinę, istorinę, mokslinę, kultūrinę vertę turinčią medžiagą. Sujungus
visas organizacijas į vieną mokslo ir kultūros vienetą tapo lengviau koordinuoti mokslinę
veiklą, kaupti ir dalintis informacija, atlikti tyrinėjimus.

                           Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) tikslai ir siekiai:
                           Rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą, archyvus.
                           Tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti
                           knygas, rengti parodas, kurių dėka visuomenė supažindinama su
                           esančiais turtais, sukauptais LTSC.

                           LTSC išleidęs
virš 50 knygų. Viena iš jų - W.Urban knyga
                           "Tannenberg and After" - gavo pasaulinį pripažinimą; ji
                           įtraukta į 30 geriausių pasaulyje istorinių knygų, išleistų 2001
                           metais, sąrašą.

LTSC atlieka
vertimus, aptarnauja Pedagoginio lituanistikos instituto bibliotekos
skaitytojus.

LTSC jungia 12 didelių padalinių, kurie prisideda prie Lietuvos kultūrinių paminklų
išsaugojimo ir lietuvybės platinimo JAV ir už jos ribų. Tai
Pasaulio lietuvių archyvas,
Žilevičiaus - Kreivėno muzikologijos archyvas, Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas,
S. Budrio foto archyvas, Vaizdinių - garsinių priemonių skyrius, J. Dainausko biblioteka
ir archyvas, LTSC meno archyvas, Lietuvių genocido tyrimo centras Amerikoje,
Ramovėnų laisvės kovų muziejus, Lietuvių muziejus, Lituanistikos institutas ir
Pedagoginis lituanistikos institutas.

Plačiau apie LTSC.

Į VIRŠŲ
Paieška