LEIDINIAI      Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAI

LITUANISTIKOS DARBAI

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES,
Vol. I, ed. by Jonas Balys, Chicago, 1966, 225 pgs. (OUT OF PRINT)

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES,
Vol. II, ed. by Jonas Balys, Chicago, 1969, 186 pgs. $10.00.

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES
Vol. III, ed. by Vincas Maciūnas, Brooklyn, 1973, 308 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES
Vol. IV, ed. by Vincas Maciūnas, Chicago, 1979, 327 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUANIAN STUDIES
Vol. V, ed. by Stasė Vaškelienė, Chicago, 1986, 262 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO DARBAI

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1971,
ed. by Thomas Remeikis, Chicago, 1971, 280 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1973,
ed. by Rimvydas Šilbajoris, Chicago, 1975, 262 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1975,
ed. by Benediktas Mačiuika, Chicago, 1976, 192 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1977,
ed. by Janina K. Reklaitis, Chicago, 1979, 296 pgs. $15.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI /Vilniaus
Universitetas 1579-1979/ - PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN
STUDIES, 1979 /University of Vilnius 1579-1979/,
ed. by Bronius Vaškelis,
Chicago, 1981, 264 pgs.  $15.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1981 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1981,
ed. by Ina Čepėnaitė-Užgirienė, Chicago, 1985, 391 pgs.  $20.00.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1985 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI - PROCEEDINGS
OF THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES, 1985,
ed. by Algis Norvilas, Chicago, 1989, 317 pgs.  $20.00.

BIBLIOGRAFIJA

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA - A BIBLIOGRAPHY OF THE
LITHUANIAN PRESS OUTSIDE LITHUANIA 1970-1974
, ed. by Povilas Gaučys,
Jonas Dainauskas, Thomas Remeikis, Chicago, 1977, 300 pgs.  Lithuanian and
English classification.  Paperback -- $15.00.  Hardcover -- $20.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA - A BIBLIOGRAPHY OF THE
LITHUANIAN PRESS OUTSIDE LITHUANIA 1975-1979
, ed. by Jonas Dainauskas,
Thomas Remeikis, Povilas Gaučys, Chicago, 1984, 414 pgs.  Lithuanian and English
classification.  Paperback -- $15.00.   Hardcover -- $20.00.

ALEKSANDRYNAS I - XVI-XVII AMŽIAI. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš
1865 m.  Biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos - ALEKSANDRYNAS Vol.
I 16th-17th Centuries, biographies, bibliographies and biobibliographies of
Lithuanian authors to 1865.
 Vaclovas Biržiška, with a preface in English, Chicago,
1960, 432 pgs.  $20.00.

ALEKSANDRYNAS II - XVIII-XIX AMŽIAI.  Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių
prieš 1865 m.  Biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos -
ALEKSANDRYNAS vol.II, 18th-19th Centuries, biographies, bibliographies,
and biobibliographies of Lithuanian authors to 1865.
 Vaclovas Biržiška,
Chicago, 1963, 497 pgs.  $20.00.

ALEKSANDRYNAS III, - XIX AMŽIUS.  Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš
1865 m.  Biografijos, bibliografijos, ir biobibliografijos - ALEKSANDRYNAS vol.
III.  XIX Century, biographies, bibliographies and biobibliographies of
Lithuanian authors to 1865.
 Vaclovas Biržiška, Chicago, 1965, 454 pgs.  $20.00.

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910 - LITHUANIAN PUBLICATIONS IN THE
UNITED STATES 1874-1910
, Vaclovas Biržiška, ed. by Stasė Vaškelis, Chicago,
1994, 280 pgs.  $10.00.

MONOGRAFIJOS

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS.  Kun. Antanas Aleksa.  Antras
leidimas su Vinco Trumpos įvadu ir dokumentų priedais - A Monograph on the Life of
the Samogitian Bishop Motiejus Valančius, ed. by Rev. Antanas Aleksa, Chicago,
1975, 300 pgs.  $10.00.

RINKTINIAI RAŠTAI I - SELECTED WORKS Vol.I.  Prehistory, by Jonas Puzinas,
Chicago, 1983, 863 pgs.  (OUT OF PRINT)

RINKTINIAI RAŠTAI II - SELECTED WORKS Vol.II.  Prehistory, by Jonas Puzinas,
Chicago, 1983, 748 pgs.  (OUT OF PRINT)

LIETUVIAI STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE XIV-XVIII AMŽIAI -
STUDENTS FROM LITHUANIA IN FOREIGN UNIVERSITIES DURING XIV-XVIII
CENTURIES
.  Vaclovas Biržiška, ed. by Mykolas Biržiška.  Introduction by Adolfas
Šapoka, Chicago, 1987, 217 pgs.  $10.00.

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE:  Visuomeniniai lietuvių kalbos
istorijos bruožai - THE LITHUANIAN LANGUAGE AND NATION THROUGH THE
AGES:  Outlines of a History of Lithuania in its Social Context
, by Dr. Petras
Jonikas, Chicago, 1987, 454 pgs., $15.00.

MIND AGAINST THE WALL:  Essays on Lithuanian Culture Under Soviet
Occupation, ed. by Rimvydas Šilbajoris, Chicago, 1983, 180 pgs.  In English.  $10.00.

OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA 1945-1980.  ed. by Thomas
Remeikis, Chicago, 1980, 680 pgs.  In English.  (OUT OF PRINT)

LA LITHUANIE ET LA SECOND GUERRE MONDIALE, recueil des documents, ed.
by Bronius Kaslas, Paris, 1981, 347 pgs.  In French.  $10.00.

Lituaniatikos instituto leidinių galima užsisakyti
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre.

Į VIRŠŲ