ENGLISH     
UŽSISAKYKITE LTSC ARCHYVŲ ŽINIAS EL. PAŠTU! (spauskite čia)

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS (Čikaga, JAV) -
visuomeninė, ne pelno organizacija, išlaikoma visuomenės aukomis ir Lietuvių Fondo.
Centras įkurtas 1981 metais, inkorporuotas kaip pelno nesiekianti organizacija Ilinojaus
valstijoje 1982 m. Tai viena didžiausių mokslo organizacijų lietuvių išeivijoje. Idėja ir
pagrindas jam įsteigti buvo įvairios kultūros mokslo ir švietimo organizacijos,
susibūrusios po Jaunimo Centro Čikagoje stogu.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą (LTSC) administruoja Valdybos pirmininkas dr.
Augustinas Idzelis, vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė ir visuomeninių organizacijų
patvirtintų atstovų LTSC taryba, kurios pirmininkas yra dr. Robertas Vitas. LTSC turi
daug mokslinių bendradarbių.

Didžiausią susirūpinimą kėlė mintis – kaip išgelbėti, išsaugoti Lietuvos praeities
paminklus: archyvinę, istorinę, mokslinę, kultūrinę vertę turinčią medžiagą. Sujungus
visas organizacijas į vieną mokslo ir kultūros vienetą tapo lengviau koordinuoti mokslinę
veiklą, kaupti ir dalintis informacija, atlikti tyrinėjimus.

                             Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) tikslai ir siekiai:
                             Rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą, archyvus.
                             Tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti
                             knygas, rengti parodas, kurių dėka visuomenė supažindinama su
                             esančiais turtais, sukauptais LTSC.

                             LTSC išleidęs
virš 50 knygų. Viena iš jų - W.Urban knyga
                             "Tannenberg and After" - gavo pasaulinį pripažinimą; ji
                             įtraukta į 30 geriausių pasaulyje istorinių knygų, išleistų 2001
                             metais, sąrašą.

LTSC atlieka
vertimus, aptarnauja Pedagoginio lituanistikos instituto bibliotekos
skaitytojus.

LTSC jungia 12 didelių padalinių, kurie prisideda prie Lietuvos kultūrinių paminklų
išsaugojimo ir lietuvybės platinimo JAV ir už jos ribų. Tai
Pasaulio lietuvių archyvas,
Žilevičiaus - Kreivėno muzikologijos archyvas, Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas,
S. Budrio foto archyvas, Vaizdinių - garsinių priemonių skyrius, J. Dainausko biblioteka
ir archyvas, LTSC meno archyvas, Lietuvių genocido tyrimo centras Amerikoje,
Ramovėnų laisvės kovų muziejus, Lietuvių muziejus, Lituanistikos institutas ir
Pedagoginis lituanistikos institutas.

Plačiau apie LTSC.


Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą remia
Lietuvių fondas


Į VIRŠŲ
Paieška