A. REPŠIO FONDAS

A. REPŠIO FONDAS

Įvairių JAV lietuvių organizacijų dokumentai 1957-1963 m.
A. Repšio laiškai ir straipsniai 1961-1967 m.
LKDS Programa ir Statutas 1944-1961 m.
A. Repšio straipsniai spaudai 1952-1964 m.
Iškarpos iš spaudos ir dokumentai politinėmis temomis 1962-1964 m.
Susirašinėjimas su ALT’a 1954-1955 m.
M. Krupavičiaus byla.
Dokumentai ir spauda apie VLIK ir LDT santykius.
Įvairūs LKDS leidiniai ir dokumentai 1964-1970 m.
M. Krupavičiaus paminklo klausimu.
VLIK ir S. Lozoraitis 1949-1955 m.
Iškarpos kultūrinio bendradarbiavimo su Lietuva reikalu.
Iškarpos ir dokumentai įvairiais klausimais.