Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (Čikaga, JAV) – visuomeninė, pelno nesiekianti korporacija. Centras yra didžiausias lituanistikos akademinis archyvas ir knygų leidėjas už Lietuvos ribų. LTSC išlaikomas visuomenės aukomis ir Lietuvių Fondo. Centras įkurtas 1981 metais, inkorporuotas kaip pelno nesiekianti organizacija Ilinojaus valstijoje 1982 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) tikslai ir siekiai: rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą, archyvus; tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti knygas, rengti parodas, tokiu būdu visuomenę supažindinant su LTSC esančiu turtu.

 

LTSC partneriai

sponsor1

 

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą remia:

Naujienos ir renginiai

Posts not found