A. SAULAITIS: KUNIGAS

ANTANO SAULAIČIO FONDAS
SKAUTAI

Reg. Nr. 13933

1.   Antanas Saulaitis. Asmeniniai ir kt. raštai, nuotraukos.
2.   Korespondencija – laiškai. 2 vokai.
3.   Korespondencija 1950-1957 m. Skautai, ALT-as, BALF-as ir kt.
4.   Skautų stovykla ,,Nemunas“ 1956 m. Pranešimai, korespondencija ir kt.  raštai.
5.   Skautų stovyklų ,,Nemunas“ ir ,,Neris“ laikraštėlis ,,Santaka“ 1956 m.
6.   Straipsniai religinėmis temomis.
7.   Iškarpos iš spaudos 1949-1956 m. Vokas