ANTANO ŠKĖMOS FOTONUOTRAUKOS

ANTANO   ŠKĖMOS  /dramaturgo  rašytojo/ literatūrinis  archyvinis palikimas
Reg. Nr. FOTONUOTRAUKOS,

FOTONUOTRAUKOS

1. F.Portretinė fotronuotrauka. A.Škėma literatūros vakare .Apie 1961 m.
2. F. Detroito  lietuvių dramos sambūrio pastatyta A.Škėmos “Žvakidė” ,1960 m. spalio 15 d. Vaidina K.Gricius,J.Pusdešris ,A.Gubilas ,V.Ogilvis ,A.Rastenytė , D.Jankienė-Racevičiūtė . Režisavo J.Pusdešris .Viso  9  fotonuotraukos.
3. F. Monrealio  lietuvių  dramos teatras .A.Škėmos “Pabudimas” . Vaidina : A.Dikinis,K.Veselka,L.Barauskas , B. Pūkelevičiūtė , J.Akstinas  ir  kt.Viso  14   fotonuotraukų .
4. F. Lietuvių teatras  “Atžalynas ” Hanau .1945 –1946 m.Viso   4  fotonuotraukos.
5. F. A.Škėma  Viso 7 fotonuotraukos
6.A.Škėmos  archyvinės fotonuotraukos .Viso  4  fotonuotraukos.
7. F. A.Škėmos  tėvo kapas .Viso 1 fotonuotrauka.
8. F. A.Škėmos bičiuliai  , kolegos : B. Pūkelevičiūtė , B.Raila.Viso  2  fotonuotraukos.
9. F.K. Fotonuotraukų kopijos . Lietuvių teatras “Atžalynas” Hanau . A.Škėma  “Vieną vakarą”  Vaidina : E.Vilutienė, A.Škėma ,P.Tamulėnas ,V.Gruzdas .Viso  10 fotonuotraukų kopijų .Nuotraukų originalai  yra “Atžalyno” fonde .
9 a   Fotonuotraukos. A.Škėma. Hanau teatras . 5 vnt.
9 b  Fotonuotrauka.A.Škėma .”Vienas ir kiti” .Su dedikacija  S.Pilkai.1955.III.28   Vienas vnt.

DOKUMENTAI

10. D. Darbuotojo pažymėjimas ,išduotas  A.Škėmai Nr. 383 ,M 061-26-0248 .Hotel Roosevelt .
11. D. Piniginių perlaidų kvitai . 4 vnt.
12. D. Algos išmokėjimo kvitas , išduotas A.Škėmai  .
13. D. A.Škėmai išrašyto  čekio  atkarpa
14. D. A.Škėmos atsiskaitymo  kvitas  Nr. 11925  su “Equitable Personnel Service”
15. D. A.Škėmos  darbo pažymėjimas Nr. 868 , išduotas  1943 m. rugsėjo 15 d.  Vilnius
16. D. A.Škėmos resident aliens;s border  crossing  identification  card . 1951.IV.23
17. D. Lietuvių  rašytojų  tremtinių draugijos liudijimas Nr. 19 ,išduotas A.Škėmai . Tubingen ,1946 liepos 14 d.
18. D. Urkunde  der  Registrierung / asmens pažymėjimas /, išduotas A.Škėmai . 1946 m. spalio 21 d. Stuttgart  .
19. D. Vinco kalvelio  iškvietimas – garantinis raštas  A.Škėmai ir jo  šeimai atvykti į JAV .1949 m.
20 .D. A.Škėmos sveikatos  draudimas. Nr. 061 –26- 0248
21. D. Padėkos lapas,išduotas  A.Škėmai .1948. 01.31 Pasirašo  inž. A.Novickis
22. D. Rekomendacija – charakteristika , išvykti A.Škėmai  į  JAV . 1949.08.02. Pasirašo : J.Hardonk . Augsburg