ANTANO ŠKĖMOS RANKRAŠTYNAS

ANTANO   ŠKĖMOS  /dramaturgo  rašytojo/ literatūrinis  archyvinis palikimas
Reg. Nr.

RANKRAŠTYNAS

307.        R. A.Škėma. Literatūrinė  kritika. Miesčioniškumo manifestacija. /28 lapai/ Rankraštis.
308.        R. A.Škėma. Literatūrinė kritika . Miesčioniškumo  manifestacija ./11 lapų/ Rankraštis .
309.        R. A.Škėma.Literatūrinė publicistika.Lietuvių tremties literatūros mirtis? /20 lapų / .Rankraštis
310.        R. A.Škėma . Po spektaklio  tik suaugusiems  proga. /3 lapai/ .Rankraštis
311.        R. A.Škėma. Mirštanti karta . /13 lapų/ Rankraštis
312.        R. A.Škėma. Literatūrinė kritika.Jono Meko Semeniškių idilių aptarimas. /13 lapų / Rankraštis.
313.        R. A.Škėma. Paskaita  apie pasaulį.Satyra ./3 lapai/ Rankraštis
314.        R. A.Škėma.Teatrinė  publicistika.Išeivijos teatro problemos. /22 lapai/ Rankraštis
315.        R. A.Škėma. Paskaita. Pokalbis su santariečiais . /28 lapai / Rankraštis
316.        R. A.Škėma . Žodis,tartas priimant  Darbininko  dramos  premiją ./3 lapai/ .Rankraštis.
317.        R. A.Škėmos straipsnis .Lietuvės šokėjos Monrealio scenoje ./6 lapai / Rankraštis.
318.        R. A.Škėma .Pabudimo autorius apie Pabudimą ./10 lapų / Rankraštis.
319.        R. A.Škėma. Sniego balandžiai.Literatūros kritiko paskaita –straipsnis  apie henriko Nagio  kūrybą . /42 lapai ./ Rankraštis
320.        R. A.Škėma. Literatūrinė kritika .Henriko Radausko Žiemos  dainos aptarimas . /20 lapų /.Rankraštis.
321.        R. A.Škėma. Prie malūno. Montažas./12 lapų /. Rankraštis.
322.        R. A.Škėma. Prie malūno. /Dainų, šokių ir žodžio pynė / /10 lapų /. Rankraštis .
323.        R. A.Škėma.Nauja žvakidės versija . /5 lapai / Rankraštis.
324.        R. A.Škėma. Nostalgija. /8 lapai/ .Rankraštis.
325.        R. A.Škėma .Giesmė. /5 lapai /. Rankraštis.
326.        R. A.Škėma. Dramos fragmentas.Posėdis ./3 lapai/ Rankraštis.
327.        R. A.Škėma.Šventoji Inga ./Traukinys, kuris  nevažiuoja /.5 lapai/ . Rankraštis.
328.        R. A.Škėma.Pjesė.Traukinys /Šventoji Inga/ . /21 lapas /.Rankraštis
329.        R. A.Škėma. Dramos fragmentas .Vault. /5 lapai / Rankraštis.
330.        R. A.Škėma. Dramos fragmentas.Įvietintieji / /10 lapų / Rankraštis.
331.        R. A.Škėma. Kūrybinis rankraštis.Romano pradžia ./3 lapai /.Rankraštis.
332.        R. A.Škėma.Kūrybinis rankraštis .Romano planas ./5 lapai/ Rankraštis.
333.        R. A.Škėma. Prozos fragmentas. /79 lapai / Rankraštis.
334.        R. A.Škėma. Laikas. /17 lapų / Rankraštis .
335.        R. A.Škėmos sveikinimas vakaro su Algimantu Mackumi proga . Rankraštis
336.        R. A.Škėmos perrašyti K.Bradūno ,H. Nagio eilėraščiai . Rankraštis.
337.        R. A.Škėmos  perrašytas  Maironio eilėraštis .Rankraštis./2 lapai/
338.        R. A.Škėma. Kalėdų  vaizdelis. Rankraštis. /37 lapai/  Rankraštis.
339.        R.A.Škėma. Kalėdų vaizdelis. /35 lapai/  Rankraštis .
340.        R.H.Ibsen.Vaiduokliai.Išvertė  V.Kamantauskas./21 lapas / Mašinraštis
341.        R. A.Škėma. Živilė . / trijų paveikslų  dramatinė legenda /. /13 lapų / Rankraštis . Abu kūriniai  rašyti į vieną sąsiuvinį .
342.        R. A.Škėma. Romanas .Balta drobulė . 1952-1954 m ,/343 lapai /. Rankraštis.
343.        R.A.Škėma.Paskutinis tardymas.  I sąs. /72 lapai/ ; II sąs. –/34  lapai /  Rankraštis.
344.        R. A.Škėma. Žvakidė .I sąs. /79 lapai/ ,II sąs. /13 lapų /. Rankraštis.
345.        R. A.Škėma. Vienas ir kiti . /60 lapų / Rankraštis.
346.        R. A.Škėma. Ataraxia . /50 lapų / Rankraštis .
347.        R. A.Škėma.West  Avenue fragmentas./28 lapai/  Rankraštis.
348.        R. A.Škėma Poezija ./ 27 lapai / Rankraštis.
349.        R. A.Škėma  Apysaka Izaokas .Prologas./12 lapų/ .Rankraštis.
350.        R. A.Škėma. Apyasaka Izaokas.Prologas. /12 lapų/.Rankraštis.
351.        R. A.Škėma. Apysaka. Izaokas. /131 lapas/ Rankraštis.
352.        R. A.Škėma. Apysaka. Izaokas /91 lapas/. RRankraštis .
353.        R. A.Škėma.Baimė. /7 lapai/.Rankraštis.Perrašė K.Ostrauskas.
354.        R.A.Škėma.Straipsnis.Mūsų tetriniams ieškojimams./4 l/.Rankraštis. Perrašė  L.Mockūnas.
355.        R. A.Škėma. Paskaita .Miesčioniškumo manifestacija./27 lapai/ 1958 m. Rankraštis .Perrašė L.Mockūnas.
356.        R. A.Škėma. J. Meko  Semeniškių idilių aptarimas. 1958 m. /14 lapų /.Rankraštis .Perrašė L.Mockūnas.
357.        R. A.Škėma. Paskaita apie pasaulį. 1948-1949 m. /10 lapų/.Rankraštis .Perrašė L.Mockūnas.
358.        R. A.Škėma.Henriko Radausko Žiemos dainos aptarimas. 1955-1956 m. /25 lapai /.Rankraštis.perrašė L.Mockūnas.
359.        R. T.Antanaitis. A.Škėmos II-jo  Raštų tomo pristatymas./8 lapai /.Rankraštis.
360.        R. L.Mockūnas. Įvadas į A.Škėmos Raštus. Bibliografinė  medžiaga. /32 lapai/.  Rankraštis.
361.        R. A.Škėma .Poezija . /20 lapų / Mašinraštis.
362.        R. A.Škėma. Živilė . /13 lapų / Mašinraštis.
363.        R. A.Škėma.Apysaka. Izaokas. Su K.Ostrauskso  pataisymais. /131 lapas/  Mašinraštis.
364.        R. A.Škėma.Prozos fragmentas. /I.variantas/,/27 lapai / Su K.Ostrausko ir A.Nykos-Niliūno pataisymais.Mašinraštis.
365.        R. A.Škėma.Prozos fragmentas /II variantas/,/3 lapai/.Mašinraštis.
366.        R.A.Škėma. Prozos fragmentas .Planas. /3 lapai/.Mašinraštis.
367.        R. A.Škėma.Prozos fragmentas. /III variantas/,/9 lapai/.Mašinraštis.
368.        R. A.Škėma.Tolyn . 1945m.. /8 lapai/ Mašinraštis.
369.        R. A.Škėma. Baimė. 1929 m. /5 lapai/. Mašinraštis.
370.        R. A.Škėma. Du laiškai. 1949 m. /3 lapai/ Mašinraštis.
371.        R. A.Škėma.Pirmas emigranto siaubas:apklausinėja.1949 m. /5 lapai/.Mašinraštis.
372.        R. A.Škėma. Antras emigranto siaubas: apžiūri . 1949 m. /3 lapai/.Mašinraštis.
373.        R. A.Škėma.Lengvi amatai  arba reikia mokėti gyventi.1949 m. /4 lapai/ .Mašinraštis.
374.        R. A.Škėma. Kelionė su Camel. 1949m. /4 lapai/,Mašinraštis.
375.        R. A.Škėma.Prasideda. 1949 m. /4 lapai/ Mašinraštis.

376.        R. A.Škėma. West Avenue fragmentas ./ variantas I-VI /, /19 lapų /.Mašinraštis.
377.        R. A.Škėma.Romano pradžia ./2 lapai/.Mašinraštis.
378.        R. A.Škėma. /Fragmentas / /5 lapai/.Mašinraštis.
379.        R. A.Škėma. Įvietintieji . /4 lapai /, Mašinraštis.
380.        R. A.Škėma.Vault. /5 lapai / Mašinraštis.
381.        R. A.Škėma. /Romano pradžia. / /Planas/ /7 lapai/.Mašinraštis.
382.        R. A.Škėma.The awakening ./78 lapai/.Mašinraštis.
383.        R. A.Škėma.Paskutinis tardymas. 1950 m. /52 lapai /. Mašinraštis su autoriaus taisymais.
384.        R. A.Škėma. Julijana .Vilnius.1941-1943 m Mašinraštis su autoriaus pataisymais. /60 lapų /
385.        R. A.Škėma.Julijana. Vilnius. /73 lapai /. Mašinraščio kopija.
386.        R. A.Škėma. Julijana.Vilnius. /73 lapai /. Mašinraščio kopija.
387.        R. A.Škėma. Žvakidė. /55 lapai/ .Mašinraštis.
388.        R. A.Škėma. Vienas ir kiti . /50 lapų /.Mašinraštis.
389.        R. A.Škėma.Sniego balandžiai./Straipsnis apie  H.Nagio kūrybą/. /17 lapų /,/Mašinraštis
390.        R. A.Škėma.Sniego balandžiai. /Straipsnis apie  H.Nagio kūrybą/. /18 lapų/, /Mašinraštis.
391.        R. A.Škėma.Utopija Kanadoje. /8 lapai /, /Mašinraštis.
392.        R. A.Škėma .Graikijos vėjas ./5 lapai/,/Mašinraštis.
393.        R. A.Škėma. Atsakymas Jonui Aisčiui . /4 lapai /,/Mašinraštis.
394.        R. A.Škėma.Lietuvės šokėjos Montrealio scenoje. /4 lapai/,/Mašinraštis.
395.        R. A.Škėma.Laiškas redakcijai .1946 m. /2 lapai/,/Mašinraštis.
396.        R. M.Bijūno rankraštis.Straipsnis.Augsburgo  teatralų kelias.1946 m. /3 lapai /,Rankraštris.
397.        R. A.Škėma.Kančios šalis./8 lapai/. Mašinraštis. 2 vnt.
398.        R. A.Škėma.Kalendorius ./radijo vaidinimas/ /3 lapai/ Mašinraštis. /2 vnt/.
399.        R. A.Škėma .8 lageryje ./6 lapai/ ,Mašinraštis. /2 vnt./
400.        R. A.Škėma.Jubiliejinio koncerto projektas. “Laikas”. / 2 lapai/ Mašinraštis.
401.        R. A.Škėma. Straipsnis.Po spektaklio tik suaugusiems proga.1953 /2 lapai/ Mašinraštis.
402.        R. A.Škėma.Straipsnis.Riteris be vardo. 1948 m. /6 lapai/. Mašinraštis.
403.        R. A.Škėma .Straipsnis.Sietynas sveikina Sietyna. 1946 m. /3 lapai/. Mašinraštis.
404.        R. A.Škėma.Žodis tartas Darbininko dramos konkurso premijos priėmimo  proga.  1956 m. /3 lapai/ .Mašinraštis.
405.        R. A. Škėma.Pokalbis su santariečiais. 1960 m. /18 lapų/.Mašinraštis.
406.        R. A.Landsbergis.Straipsnis apie A.Škėmą  ir kūrybos vertimai. “Primeval Lithuania “.Lithuanus.New York,vol.4 ,Nr.2 ,1958 m.Mašinraščio kopija.A.Škėma. The train which never  moves. Vertė A.Landsbergis. Mdžiaga susegta į vieną  vienetą .  /50 lapų / Mašinraštis.
407.        R. V.A. Jonynas. Dar apie  A.Škėmos  Pabudimą. /8 lapai/ Mašinraščio kopija.
408.        R. A.Škėma. Ataraxia . /36 lapai/. Mašinraščio kopija.
409.        R. A.Škėma.Ataraxia. /36 lapai /.Mašinraščio kopija.
410.        R. A.Škėma.”Zeikaus laiptai į   tolumas..” Užrašų knygelė. Rankraštis. /13 lapų/.
411.        R. L.Mockūnas.A.Škėmos Raštų  turinys. /8 lapai/ Rankraštis.
412.        R. A.Škėma. Dramos konkurso istorija . /17 lapų /. Rankraštis.
413.        R. A.Škėma .Lietuva bus laisva. /6 lapai/. Rankraštis.
414.        R. A.Škėma. “…Viskas baigta…Du banalūs žodžiai…” /11 lapų/.Rankraštis.
415.        R. A.Škėma. “Viskas baigta…Du banalūs  žodžiai…” /4 lapai/.
416.        R. A.Škėma. Įvairi medžiaga / kūrybinių rankraščių,straipsnių ir kt.  fragmentai /./82 lapai/
417.        R. A.Škėma. Įvairi medžiaga /kūrybinių rankraščių ,straipsnių ir kt fragmentai / . /100 lapų /