A. VOKIETAITIS: VISUOMENĖS VEIKĖJAS

ARNOLDAS VOKETAITIS

Reg. Nr. 13952

1.        Iškarpos iš spaudos, koncertų katalogai                Vokas
2.        Iškarpos iš spaudos, katalogai, A. Voketaičio koncertų programos                Vokas
3.        A. Voketaitis – iškarpos iš spaudos, koncertų programos, katalogai                Vokas
4.        A. Voketaitis – iškarpos iš spaudos, koncertų programos, katalogai                Vokas
5.        A. Voketaitis – koncertų programos, katalogai                Vokas
6.        A. Voketaitis – iškarpos iš spaudos, koncertų programos, katalogai                Vokas
7.        A. Voketaitis – iškarpos iš spaudos 1976; 1980-1982 nuotraukos         Vokas
8.        A. Voketaitis – iškarpos iš spaudos, koncertų programos, katalogai, aprašymai                Vokas