Alfonso Jurskio archyvas

Alfonso Jurskio archyvas
Reg Nr. 13297

 

1 dėžė


1.        Iškarpos iš 1955-1965 m.: “Dirva”, “Darbininkas”, “Draugas”, “Ramovė”.
2.        Iškarpos iš 1965-1966 m.: “Darbininkas”, “Draugas”, “Tėvynės balsai”, “Dirva”, “Tėviškės žiburiai”, “Vienybė”, “The Philadelphia Inquirer”.
3.        Iškarpos iš 1965-1967 m. laikraščių: “Laisvoji Lietuva”, “Tėvynės balsas”, “Tėvynė”, “Nepriklausoma Lietuva”, “Darbininkas”, “Draugas”, “Tėviškės žiburiai”, “Vienybė”: medžiaga mokslinėms paskaitoms.
4.        Iškarpos iš 1965-1966 m. laikraščių: “The Philadelphia Inquirer”, “Draugas”, “Vienybė”, “Darbininkas”, “Tėvynės balsas”, “Keleivis”, “Nepriklausoma Lietuva”, “Dirva”: Liet. kultūros perspektyvos, jaunimas.
5.        Iškarpos iš 1965-1966 m. laikraščių: “Laisvė”, “Keleivis”, “Darbininkas”, “Nepriklausoma Lietuva”.
6.        Iškarpos iš 1965-1966 m. laikraščių: “The Philadelphia Inquirer”, “Darbininkas”, “Draugas”, “Vienybė”.
7. Iškarpos iš 1964-1965 m. laikraščių: “The Catholic Standard and Times”, “Draugas”: apie bažnyčią.
8.        Iškarpos iš 1964-1966 m. laikraščių: “Draugas”, “Dirva”: pasauliečių ir dvasiškių dialogui.
9.        Iškarpos iš 1968 m. “Draugo”.
10.        Iškarpos iš 1965-1966 m. laikraščių: “Dirva”, “Laisvė”, “Vienybė”, “Draugas”.
11.        Iškarpos iš 1965-1966 m. laikraščių: “Draugas”, “Engineer”.
12.        Iškarpos iš 1964-1965 m. laikraščių: “Draugas”, “Dirva”, “Nepriklausoma Lietuva”, “Tėvynės balsas”, “Darbininkas”, “Tėvynė”, “Vienybė”, “Naujienos”, “Temple University News”.
13.        Iškarpos iš 1990-1991 m. “Time”, “Inquirer”, “The Wall Street Journal”, “The New York Times”, “The Philadelphia Inquirer”.
14.        Iškarpos iš 1990-1991 m. “Newsweek”, “The New York Times”, “The Philadelphia Inquirer”.
15.        Iškarpos iš 1990-1991 m.: “The Philadelphia Inquirer”, “The New York Times”, “Asbury Park Press”, “USA Today”, “Burlington County Times”, “Garsas”.
16.        Lithuanian Independence Day, 1991: a proclamation / By the President of the United States of America G. Bush.

2 dėžė

17.        Iškarpos iš 1990-1991 m. laikraščių ir žurnalų: “The Philadelphia Inquirer”, “The New York Times”, “Asbury Park Press”, “The Wall Street Journal”, “Burlington County (N.J.) Times”, “Daytona Beach Sunday News Journal” ir kt.: apie Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.

3 dėžė

18.        Iškarpos iš 1990-1991 m. laikraščių ir žurnalų: “The Philadelphia Inquirer”, “Life”, “The New York Times”, “The Buffalo News”, “Lietuvių balsas”, “Baltic Bulletin”, “New Woman”: apie Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.
19.        Iškarpos ir atspaudai iš: “Lietuvių balsas”, “Tremtinys”, “Darbininkas”, “Lietuvos aidas”, “Lietuvos rytas”, “Draugas”, “Dirva”, “Aušrinė”, “New York Post”, “The Philadelphia Inquirer”, “Buffalo News”, “The New York Times”, “The Wall Street Journal”, “Asbury Park Press”. 1994-1998 m.
20.        Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo reikalai: 1990-1991 m. įvairūs raštai, dokumentai, atspaudai iš spaudos.
21.        Iškarpos iš 1988-1991 m. laikraščių ir žurnalų: “The Philadelphia Inquirer”, “Burlington County Times”, “The New York Times”, “Newsweek”, “The New Republic”, “American Freedom Journal”, “The New Federalist”, “Tėviškės žiburiai”, “Lietuvių balsas”, “Garsas”.
22.        Iškarpos iš 1991-1992 m. ir 1996 m. laikraščių ir žurnalų: “Tėviškės žiburiai”, “Lietuvių balsas”, “The Philadelphia Inquirer”, “The New York Times”, “Time”.
23.        Iškarpos iš 1991 m. ir 1993 m. laikraščių ir žurnalų: “Bucks County Courier Times”, “The New York Times”, “The Philadelphia Inquirer”, “Burlington County Times”, “The Wall Street Journal”, “The Miami Herald”, “Travel Weekly’s Guide to Europe”, “Tėviškės žiburiai”, “Laisvoji Lietuva”, “Lietuvos aidas”, “Filatelistų draugijos “Lietuva” biuletenis”, “Dirva”.
24.        Iškarpos iš aukščiau paminėtų 1991-1992 m. laikraščių anglų kalba.
25.        Lithuanian Independence Day, 1988: a proclamation / By the President of the United States of America Ronald Reagan.
26.        Plakatai.