D. ADOMAITIS: TAUTINĖ SĄJUNGA – RLB NARYS, ČG PIRMININKAS

  1. Dok.: VLIK revizijos komisijos aktas 1983 – 1984 m.; VLIK posėdžių darbotvarkės 1983 – 1984; ALS “Ramovė” susirinkimo dienotvarkė, blankų pavyzdžiai
  2. Laikraščių iškarpos
  3. Poezijos vakaro plakatas
  4. Asmeniniai laiškai ir laiškai, adresuoti “Sandarai”, nuotraukos (1 vokas)
  5. P. Adomaičio straipsniai, rankraščiai
  6. Įvairūs straipsniai Lietuvos išlaisvinimo klausimais
  7. “Lietuvos naujienų atranka” periodika (1956 m.)