J. BALČIŪNAS

J. BALČIŪNO ARCHYVAS REG. NR. 13450

1.        Dok. “EXIBITS DOCUMENTING THE US DEPARTMENT OF JUSTICE’S OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATIONS COOPERATION WITH SOVIET KGB/PROCURATORS”
2.        “LIETUVOS KELIU” rankraštis 1982 m.
3.        rankraštis
4.        “laisvosios Lietuvos” kreipimaisi, laiškai, prenumeratorių sąrašai, finansiniai dokumentai; Lietuvos atgimimo sąjūdžio ir Lietuvos rezistencinės santarvės draugiško bendradarbiavimo sutarties projektas, M. Lietuvos rezistencinio sąjūdžio kvietimas, M. Krupavičiaus laiškai S. Lozoraičiui, išlaidų sąsiuvinis; P. Vaitkūno laiškas ir sąskaitos Luneckui DP, 1947; Vokietijos LAS vietininkijos narių sąrašas;
5.        Pulkininko P. Genio biografija (rankraštis), įvairūs laiškai, J. Urbšys kn. “Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai”
6.        VLIK’o dokumentai, Lietuvos atgimimo sąjūdžio dokumentai, laikraščių iškarpos, periodika: istorijos draugijos biuletenis, Patriotas ir kt.
7.         Laiškai, LS “Ramovė” įstatai, AL tautinės sąjungos įstatai, statutas, Lietuvos atgimimo sąjūdžio programa, periodika, laikraščių iškarpos ir kt.
8.        Pilietybės dokumentai, laiškai ir kt. dokumentai
9.        J. Balčiūno nuotraukos
10.        J. Balčiūno pažymėjimas Augsburgo DP stov. Nr. 340 1945 08 16.
11.        J. Balčiūno susirašinėjimas
12.        Imigracijos muziejaus susirašinėjimas, dokumentai
13.        J. Balčiūno susirašinėjimas