J. DRAGŪNEVIČIUS

KAP. J. DRAGŪNEVIČIAUS ARCHYVAS
REG. NR. 13632

Kap. Jurgio Dragūnevičiaus, savanorio kūrėjo albumai ir sąjungos protokolai ir kt.

Perdavė L. Kapeckas, LKVS “Ramovė” Hartfordo sk. pirmininkas

1.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos centro valdybos vėliavos šventinimo akimirkų albumas (3 vnt.)
2.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos centro valdybos byla Nr. 1; 1949 m.: valdyba, narių sąrašai, išduotų nario liudijimų sąrašas.
3.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos centro valdybos byla Nr. 2; 1948 m.: protokolai, įstatai, kvietimai, laiškai, informaciniai biuleteniai.
4.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos protokolai 1945 – 1948.
5.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos centro valdybos byla 1949 m.
6.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos Pr. Eimučio skyriaus kasos knyga 1948 – 1949.
7.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos Pr. Eimučio skyriaus susirinkimų protokolų knyga 1947 – 1949: protokolai,finansinė apyskaita, narių sąrašas.
8.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos vėliavos krikštas 1947 11 23 – 1949 m. dokumentai: protokolai, susirašinėjimas, laikraščių iškarpos.
9.        Laiškai J. Dragūnevičiui ir jo atsakymai, firminiai blankai
10.        Įvairių žmonių prašymai dėl nario pažymėjimo išdavimo, liudijimai, pareiškimai ir prašymai dėl emigracijos į JAV.
11.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos Hanau skyriaus valdybos protokolų knyga. 1948 – 1949 m.
12.        Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių veteranų sąjungos Wurzburgo skyriaus valdybos posėdžių protokolai 1947 – 1949, ir Schweinfurto skyriaus dokumentai.
13.        Lietuvos laisvinimo pastangos. Laikraščių iškarpos (Draugas, Naujienos)