J. KAVALIŪNAS: PEDAGOGAS

JONO KAVALIŪNO ARCHYVAS (ŠVIETIMO TARYBA)
Reg. Nr. 14078

 

1 dėžė

1.        Lietuviškasis švietimas JAV 1962-1966 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (Čikagos Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla, JAV LB Čikagos apygardos Švietimo komisija) susirašinėjimas, protokolai, statistika. Byla.
2.        Lietuviškasis švietimas JAV 1967 m.; laikraščių iškarpos, JAV LB Čikagos apygardos Švietimo komisija susirašinėjimas, protokolai, statistika, nuostatai. Mokytojų studijų savaitės Dainavoje programa, paskaitos, išvados. Byla.
2 A II mokytojų studijų savaitės apžvalga ir darbai: paskaitos, laikraštis “Dainavos šalies padavimai”
3.        Lietuviškasis švietimas JAV 1968 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai, statistika. Byla.
4.        Lietuviškasis švietimas JAV 1969 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai, statistika. Byla.
5.        Lietuviškasis švietimas JAV 1970 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai, statistika. Byla.
6.        Lituanistika Čikagoje: pastangos supažindinti Čikagos viešąsias mokyklas su lituansitika 1970-1975 metais. Straipsniai, anketos, programos, pranešimai. Byla.

2 dėžė

7.         A. Lietuviškasis švietimas JAV 1971 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai, darbotvarkės, žiniaraščiai. Byla.B.  Lietuviškasis švietimas JAV 1971 m. ir E. Ruzgienės elementorius “Gintarėliai”: žiniaraščiai, susirašinėjimas. Byla
8.        Lietuviškasis švietimas JAV 1972 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai, lankstinukai, ir kt.  Byla.
9.        Lietuviškasis švietimas JAV 1973 m.; laikraščių iškarpos, JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimas, protokolai. Kun. dr. J. Gutausko vadovėlio “Krikščionybė Lietuvoje” rengimo ir leidimo dokumentai, finansinės atasakaitos. Byla.
10.        Lietuviškasis švietimas JAV 1974-1975 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai. S. Jonynienės V skyriaus vadovėlio “Nameliai mano brangūs” išleidimo dokumentai. Byla.
11.        Lietuviškasis švietimas JAV 1976-1977 m.; laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno (JAV LB Švietimo taryba) susirašinėjimas, protokolai, finansinės atasakaitos. Byla.
12.        Lietuviškasis švietimas JAV 1978 m.; laikraščių iškarpos, JAV LB Švietimo tarybos susirašinėjimas, protokolai. D. Tamulionytės vadovėlio “Lietuviais norime ir būt” parengimo dokumentai 1977-1980. Byla.
13.        Lietuviškasis švietimas JAV 1979-1981 m. ir Vasario 16-osios gimnazijoje: laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno susirašinėjimas, JAV LB Švietimo tarybos posėdžių protokolai, . Byla.

 

3 dėžė

14.        Lietuviškasis švietimas Vokietijoje Prancūzų zonoje 1945-1946 m.: trumpa apžvalga (mašinraštis, rankraštis).Vasario 16-osios gimnazija: protokolai, laikraščių iškarpos, finansinės ataskaitos, ir kt. Byla.
15.        Lietuviškasis švietimas JAV ir Vasario 16-osios gimnazijoje 1982 m.: laikraščių iškarpos, susirašinėjimas, JAV LB Švietimo tarybos, protokolai. Byla.
16.        Lietuviškasis švietimas JAV 1983 m.: laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno susirašinėjimas, JAV LB Švietimo tarybos posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos. Byla.
17.        Lietuviškasis švietimas JAV 1984 m.: laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno susirašinėjimas, JAV LB Švietimo tarybos posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos, statistika. JAV LB biuleteniai, informacijos. Byla.
18.        Lietuviškasis švietimas JAV 1985-1987 m.: laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno susirašinėjimas, finansinės ataskaitos, paskaitos ir pranešimai. Byla.
19.        Lietuviškasis švietimas Amerikoje 1988 – 2004 m.: laikraščių iškarpos, J. Kavaliūno susirašinėjimas, Mokytojų studijų savaitės Dainavoje dokumentai. Byla.
20.        Lietuviškasis švietimas Amerikoje 2000-2001 m.  m.: laikraščių iškarpos, Mokytojų studijų savaitės Dainavoje dokumentai. Ilinojaus universiteto kreditai Mokytojų kursų dalyviams. Byla.

4 dėžė
21.        A. Lituanistika Čikagos universitete; laikraščių iškarpos, protokolai, susirašinėjimas, programos. Byla

B. Lituanistika Čikagos universitete 1971-1986: laikraščių iškarpos, protokolai, susirašinėjimas, aukų ataskaitos. Byla
C. Lituanistika Čikagos universitete 1971-1986: susirašinėjimas, aukų ataskaitos. Byla
D. Lituanistika Čikagos universitete 1971-1986: laikraščių iškarpos, susirašinėjimas, aukų ataskaitos. Byla
E. Lituanistika Čikagos universitete 1985: laikraščių iškarpos, protokolai, susirašinėjimas, aukų ataskaitos. Byla