K. AMBROZAITIS

K. AMBROZAITIS REG. NR. 13606

1.        III Mokslo ir kūrybos simpoziumo dokumentai:

  • a)        Leidinys ” III Mokslo ir kūrybos simpoziumas” 1977.
  • b)        K. Ambrozaičio įžanga į III Mokslo ir kūrybos simpoziumą, laiškai A. Baronui, M. Remienei dėl MKS org. reikalų, P. Žumbakio ir
  • K. Ambrozaičio paruošti MKS įstatai (anglų k.)
  • c)        III MKS kvietimai, programėlės
  • d)        III Mokslo ir kūrybos simpoziumo posėdžių protokolai
  • e)        III Mokslo ir kūrybos simpoziumo korespondencija
  • f)        III Mokslo ir kūrybos simpoziumo paskaitų santraukos. 1977 m.
  • g)        III Mokslo ir kūrybos simpoziumo spaudos konferencija; Blankų pavyzdžiai, iškarpos iš spaudos, K. Ambrozaičio pasisakymas apie MKS, darbotvarkė.
  • h)        Prof. V. Vardžio protokolas dėl MKS organizacinės komisijos; MKS organizacinės komisijos darbo nuostatai, posėdžio dalyvių sąrašas 1976 09 04; J. Rimkevičiaus laiškas K. Ambrozaičiui, protokolai, darbiniai užrašai.


2.        Leidinys “Lithuanian Independence. The re-establishement of the Rule of Law”. 1990 m.
3.        Leid. “Šv. Kazimiero parapija”
4.        JAV LB “karas” su “reorgais”, laikr. ištraukos
5.        K. Ambrozaičio susirašinėijmas (3 laiškai)
6.        VLIK statutas, finansų ataskaita, VLIK vladybos pranešimas seimui 1978, ELTA informacijos
7.        Politinių straipsnių anglų k. iškarpos.
8.        LAMA (Lithuanian American Medical Association) VII metinio susirinkimo programa.
9.        LTSC organizacija ir tikslai, straipsniai spaudoje.
10.       Įvairūs Lietuvos Respubliko seimo dokumentai, nutarimai, laiškai K. Ambrozaičiui. Pranešimas, kad K. Ambrozaitis apdovanojamas Vyčio kryžiaus ordinu.
11.       Lituanistikos instituto narių vardynas 1975 m.