K. PEMKUS

K. PEMKUS
POGRINDŽIO (1941-1944) M. DOKUMENTAI
Reg. Nr. 13605

1.        Pogrindžio spauda 1941-1944: Į laisvę, “Lietuva”, “Laisvės kovotojas”, “Vieninga kova”, “Nepriklausoma Lietuva”, “Atžalynas” ir kt.
2.        “Lietuvos kelio” ekstra leidinys
3.        Švedų spaudos apžvalga 1943-1944 (mašinr.), “Pogrindžio spauda nacių okupacijos metu” str. “Karyje” 1951 Nr. 3 – 7.
4.        Str. “Lietuvos Judas” arba rezistencinis pogrindis (“Gimtasis kraštas” 1989 Nr. 14); Žinios iš Lietuvos  – atsiminimai apie bolševikų okupuotą Lietuvą (mašinr.); Lietuvos padangės naujienos 1944 m. (mašinr.); “Lietuvos požeminės spaudos apžvalga” 1944 (mašinr.)
5.        Dok. Kęstutėnų Brolijos vadovybės instrukcija dėl Atskirų Kęstutėnų Brolijos grupių (AKBG) organizavimo ir brolijos vado įsakymas dėl lapkričio 23 – karių dienos  – minėjimo. (mašinr. kopija)
6.        Lietuviškas pogrindis nacių okupacijos metais: Dokumentų kopijos iš US National archives Reichsministerium fuer d. Besetzten Ostgebiete Mikrofilm Series T – 454. (vok. k)
7.        V. Greene Laiškas į Vašingtoną apie įteikiamą memorandumą “The German Colonisation of Lithuania” (angl.k.), Memorandumas “The German Colonisation of Lithuania” (angl.k., 25 psl.).
8.        Užuojautos Pemkų šeimai mirus K. Pemkaus motinai Izabelei Pemkienei.