N. VOKIETAITIENĖ: VISUOMENĖS VEIKĖJA

NIJOLĖ VOKETAITIS

Reg. Nr. 13954

1.        Iškarpos iš spaudos                Vokas
2.        Nuotraukos 1983 m.                 Vokas
3.        Iškarpos iš spaudos                Vokas
4.        Madų paroda 1984 m. Jaunimo centro kavinė. Iškarpos iš spaudos.                 Katalogas
5.        Nuotraukos 1985 m.                 Vokas
6.        Design Forum – 1985;         žurnalas
7.        1985-1986 m. iškarpos iš spaudos, katalogai                Vokas
8.        13-oji, 14-oji madų parodos, iškarpos iš spaudos, įvairūs katalogai        Vokas
9.        Nuotraukos, aprašymai, iškarpos iš spaudos                Vokas
10.        Iškarpos iš spaudos 1975-1978; katalogai, žurnalai 1980 m.         Vokas
11.        Iškarpos iš spaudos, katalogai, žurnalai                Vokas
12.        Iškarpos iš spaudos, aprašymai, žurnalai, katalogai                Vokas