Pakštų archyvas

Pakštų archyvas
Reg. Nr. 13471

 

1. DĖŽĖ

1.        J. Žilevičiaus laiškai B. Pakštui
2.        B. Brazdžionio dedikuota “Šiaurės pašvaistė”
3.        Laikraščių iškarpos apie B. Pakštą
4.        Religinės giesmės (natos)
5.        Lietuvių tautinis ansamblis Vokietijoje (natos)
6.        Rageliai (natos), R. Žigaitis “Trys pjesės obojui ir fortepijonui)
7.        J. Švedas įvairios liaudies dainos (natos)
8.        Šokiai (natos)
9.        B. Pakštas Tenorinė birbynė (natų sąsiuvinis)
10.        J. Švedas Klonių aidai (natos, rankraštis)
11.        A. MIkulskis ciklas “Saulės ratas” (natos)
12.        B. Pakšto natų užrašai
13.        A. MIkulskio aranžuotos lietuvių liaudies melodijos
14.        B. Pakštas Ragelių kvartetas (natos)
15.        “Augau aš pas tėvelį” (natos)
16.        Įvairios lietuvių liaudies dainos (natos)
17.        Vestuvių montažas
18.        Įvairios lietuvių liaudies dainos (natos)
19.        Ragelių kvartetas (2 sąs.)
20.        J. Strolia “Su daina ir giesme” (natos)
21.        V. Jančys natos rageliams
22.        A. Mikulskis natos birbynei
23.        Tautiniai šokiai  (natos)
24.        Liaudies ir kt. dainos
25.        Styginis kvartetas (natos)
26.        Kamerinis ansamblis “Giesmės” (partitūros)
27.        Giesmės kitomis kalbomis
28.        V. Jakubėnas “Tremtinių ir išvežtųjų giesmė”

 

2 dėžė

1.        Laikraščių iškarpos apie G. Veličką
2.        G. Veličkos veikalai: “Žydintis vasaros vėjas”, “Žvaigždės ir ašaros”, “Šienapjūtė”, “Nemunas žydi”, “Minija vėl išsiliejo”
3.        Laiškai, dokumentai, laikraščių iškarpos apie N. Sadūnaitę.
4.        Iškarpos apie Lietuvių tautines kapines
5.        Nuotraukos
6.        Lietuviški vaidinimai