V. TUMĖNIENĖ: PROFESORĖ

DR. V. TUMĖNIENĖS FONDAS

Reg. Nr. 13926

1 dėžė

1.        Iškarpos iš spaudos 1958-1960. Vokas
2.        Didelis foto albumas su V. ir J. Tumėnų nuotraukomis.
3.        J. Ir V. Tumėnų nuotraukos
4.        eilėraštis prof. Dr. Tumėnienei. Aut. Z. Juškevičienė.
5.        Iškarpos iš lairkaščių. Dėžutė.
6.        Svečių knyga su parašais. Dėžutė.
7.        Justino Tumėno asmeniniai dokumentai (Pasai, taupomosios knygelės. mirties metinių paminėjimui išleista knyg. „Justinas Tumėnas“ 1959 – 300 egz. Leidimai išleisti knygą. Vokas
8.        Iškarpos iš spaudos. Vokas
9.        V. Tumėnienei suteikti Garbės nario pažymėjimai. Vokas
10.        Albumas – Vokietijso vaikų samnatorijos padėka gydytojai. Albumas
11.        Iškarpos iš spaudos „Apie senatvę“. Vokas
12.        Iškarpos iš spaudos „Vaiko auklėjimo klausimai“. Montessori nameliai – aprašymas. Vokas
13.        Iškarpos iš spaudos sveikatos, vaikų priežiūros temomis. Vokas
14.        Žymūs gydytojai ir jų biografijos. Iškarpos iš spaudos. V. Tumėnienės straipsniai spaudoje. Vokas
15.        V. Tumėnienės straipsnių spaudoje iškarpos. Vokas
16.        V. Tumėnienės „Sveikatos skyrių“ iškarpos Kanados spaudoje.

2 dėžė

1.        Asmeniniai dokumentai (Atestatas, diplomai, darboviečių pažymėjimai, darboviečių sąrašas). Vokas
2.        Atsisiveikinimo žodis Lietuvos pediatrams, tautiečiams (rankr. kalba ir audio įrašas – kasetė). 2 Vokai
3.        Įvairūs straipsniai spaudai. V. Tumėnienės prierašas „gali skolintis spauda“. Vokas
4.        V. Tumėnienės asmeninė korespondencija. Vokas
5.        V. Tumėnienės asmeninė korespondencija, atsiliepimai apie jos straisnius, iškarpos iš spaudos. Vokas
6.        Įvairūs atvirukai iš įvairų šalių (Lietuvos, Italijos, Vokietijos ir kt.). Vokas
7.        V. Tumėnienės asmeninė korespondencija. Vokas
8.        J. Tumėno Brandos kursų byla. 10 m. sukaktuvės. Literatūros 25 m. darbų sukaktuvės. Telegramos, sveikinimai. Vokas
9.        Įvairūs straipsniai apie moteris gydytojas ir kt. Vokas
10.        Asmeninis dienoraštis 1968-1971 m. Vokas
11.        J. Tumėno minėjimas 1946-1968 m. Iškarpos iš spaudos, sveikinimai. Vokas