Manuscripts – A

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖ “A”.

 

 • Antanas Alekna (slapyvardis A. Kurietis). Kuo vardu Didieji Lietuvos kunigaikščiai.
 • Politiškoji Lietuvos unija 1385-1569 m. Vilniaus vyskupo cirkuliaras į dvasiškiją.
 • Apie mokyklas. Vilnius vyskupas Zvieravičius, sekretorius kanauninkas Sadauskis.
 • Vertė A. Kurietis.
 • Ambrazevičius “Gyvenimas ir veikla 1864 – 1936 m. ” (mašinr.)
 • Ambrozaitis K. (mašinr.)
 • Andriekus L. (mašinr.)
 • Andriūnas F. (mašinr.)
 • Andriušaitis A. (mašinr.)
 • Andriušis Pulgis (mašinr.)
 • Andriuškevičienė E. (mašinr.)
 • Andriuškevičius A. (mašinr.)
 • Anga B. (mašinr.)
 • Anysas M. (mašinr.)
 • Anysienė V. (mašinr.)
 • Antanaitis A. T. (mašinr.)
 • Antanaitis J. A. ir kt. “Tautų teisė sukilti” (mašinr.)
 • Indrė Antanaitis. The Chicago Lithuanian Community school sistem: maintenance
  measures. 1988.
 • Apaštalo evangelijos (rankr)
 • Aranauskas J. (mašinr., rankr.)
 • Arbas E. (rankr.)
 • Arbienė Alė – Rūta (mašinr.)
 • Adomavičius, Jonas (rankr., mašinr.)
 • Adomėnas V. (mašinr.)
 • Adonis V. (mašinr.)
 • Aistis J.
 • Alantas V. (mašinr.)
 • Albinas Valentinas (mašinr.)
 • Ališauskas K. (rankr.)
 • Alseika V. “Penkeri tremties metai” (mašinr.)
 • Alšėnas Pr. “Pro geležinės uždangos plyšį” (mašinr.)
 • Alšėnas Pr. “Martynas Jankus” monografija (mašinr.)
 • Arbienė Alė – Rūta (mašinr.)
 • Asevičius, Petras “Draugas” redakcija (mašinr.)
 • Dr. Atkočiūnas P. (rankr.)
 • Augienė, D. (mašinr., rankr.)
 • Auginas B. (mašinr.)
 • Kun. Auglys Č. (rankr.)
 • Augustinavičienė A. (rankr.)
 • Aukštaitė Marija “Psalmės” (rankr.)
 • Aukštaitis J. (mašinr.)
 • Aukštuolis “Nepriklausomybės aras” (mašinr.)