Manuscripts – C, Č, D, E, F

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “C”, “Č”, “D” ir “E”.

 

C

 • Charžauskas J. Atsimin. (rankr.)
 • Chmieliauskas L. (mašinr.)
 • Chomskis B. (rankr. ir mašinr.)
 • Cibas G. (mašinr.)
 • Cinzas E. (mašinr.)
 • Ciplijauskaitė B. (mašinr.)
 • Citvaras S. (mašinr.)

Č

 • Čeputis K. (rankr.)
 • Čėsna R. “Kelionė į Australiją” dienor. (rankr.)
 • Kun. Čimėlius (mašinr.)
 • Činikas (mašinr.)
 • Čiurlionienė S. (mašinr. ir vertimas)
 • Čiurlys J. (rankr.)
 • Čižiūnas V. (mašinr.)

D

 • Dabšys A. (mašinr.)
 • Kun. Dabušis V. (mašinr.)
 • Mikalojus Dagilėlis. Lietuvos paukštelis (atm. Jakšto). Dūma (1902 m.). Gyvenimo
 • taurė (iš Lermontovo, 1902 m.).  Sėjus. Eilėraščiai.
 • Dailidė Pr. Straipsniai (mašinr., rankr.)
 • Dambrava G.A. (mašinr.)
 • Dambrava V. (mašinr.)
 • Dambriūnas L. (mašinr.)
 • Damušis A. (rankr.)
 • Daniela F. (rankr.)
 • Dargis L. (mašinr.)
 • Daukantas Ad. (mašinr.)
 • Daunys S. Liudas Gira šoka Laisvės alėjoj… (mašinr.)
 • Dauparas J.
 • Dautaras J. “D.Velička bibliografinė rodyklė”
 • Mečislovas Davainis-Silvestraitis (?) (slapyvardis Žaltys). Apie lietuviškas pavardes.
 • Vysk. Deksnys A. (rankr.)
 • Demereckis J. (mašinr.)
 • Deveikė – Navakienė J. (mašinr.)
 • Deveikis K. P. (rankr.)
 • Fuldas ( vertė Dineika) (mašinr.)
 • Dirkis P. (rankr.)
 • Diskevičius Dom. (mašinr.)
 • Donskis, Leonidas “Štromas revealed” (anglų k.)
 • Dovainis S. pasikalbėjimas su Šlepečiu (mašinr.)
 • Dovydėnas L. (mašinr.)
 • Draugelis E. (mašinr.)
 • Draugelis SJ
 • Andrius Dubinskis (slapyvardis Ūkiškis).
 • Andrius Dubinskis (slapyvardis Namiškis). Pažvalga į lietuvių-amerikiečių gyvenimą.
 • Dumbliauskas V. (rankr., eilėr.)
 • Dundulis A. (rankr.)
 • Džiugelis J. (mašinr.)

E

 • Eidintas A. “A. Stulginskis” (mašinr.)
 • Eidintas, Alfonsas “Lietuvos žydų katastrofą prisimenant”
 • Eivaitė M.
 • Encheris J.
 • Eretas J. “Stasys Šalkauskis” (rankr.)
 • Evangelija (rankr.)