Manuscripts – G, H, I, Y

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “G”, “H” ir “I”.

 

G

 • Gabalis Gabaliauskas SJ (rankr.)
 • Gabulaitė E. (mašinr.)
 • Gaidis, H. (mašinr.)
 • Gaidžiūnas B. (mašinr.)
 • Gaidžiūnas K. (mašinr.)
 • Gaila J. (mašinr.)
 • Juozas Gaila. JAV LB Baltimorės apylinkė. Medžiagą rašymui surinkoV. Eringis su
 • pagalbininkais.
 • Gailiūnas P. (mašinr.)
 • Gailutė D. (mašinr.)
 • Galaunė P. (mašinr.)
 • Galva G. (mašinr.)
 • Garšva Pr. (mašinr.)
 • Garūnas A. (mašinr.)
 • Gaučys P.  (rankr., mašinr.)
 • Gaušas A. (rankr.)
 • Gedvila P. (mašinr.)
 • Gelžinis M. (mašinr.)
 • Genys J. (rankr.)
 • Geniušas J. (rankr.)
 • Gerulaitis Z. (rankr.)
 • Gerulis P. (rankr.)
 • Gerutis A. (rankr.)
 • Gidžiūnas V. (mašinr.)
 • Giedraitis A. (mašinr.)
 • Giedrius A. (romano mašinr.)
 • Gimžauskas K. (mašinr.)
 • Gira L. (mašinr.)
 • Girnius J. ?
 • Gytis J. (mašinr.)
 • Gleveckas B. (rankr.)
 • Gliauda J. (mašinr.)
 • Glinskis J. (mašinr.)
 • Gogelis L. (mašinr.)
 • Grajauskaitė D. (mašinr.)
 • Granovskyj A. J. (mašinr.)
 • Grant Alexander P. (mašinr.)
 • Kun. Grauslys A. (mašinr.)
 • Grigaitytė K. (rankr., mašinr.)
 • Grigaravičius St. (rankr.)
 • Grinius Ant. Prisiminimai (mašinr.)
 • Grinius J. (mašinr.)
 • Gritinis J. (mašinr., rankr.)
 • Gudaitis K. (mašinr.)
 • Gudaitytė D. (mašinr.)
 • Guntulytė R. “Giesmė išėjusiems” (mašinr.)
 • Kun. Gureckas F. (rankr.)
 • Gustaitienė R. (rankr.)
 • Gustaitis Alg. (mašinr.)
 • Gustaitis Ant. (mašinr.)
 • Antanas Gustaitis “Mėnulio užtemimas” Bostonas, 1978
 • Kun.dr. Gutauskas J. “Krikščionybės takais” (rankr., mašinr.)

H

 • Heckers, H. (mašinr.)
 • Hofmanstal (vertė A. Sutkus) (rankr.)

I

 • Ignas V. (mašinr.)
 • Ignatonis J. (mašinr.)
 • Kun. Yla Sr. (rankr., mašinr.)
 • Indreika P. (mašinr.)
 • Istorija Lietuvos Laisvės varpo ir sąrašas aukotojų 1920 m.
 • Ivaškienė G. (mašinr.)
 • Ivinskis Z (rankr., mašinr.)