Manuscripts – N, O

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “N” ir “O”.

 

N

 • Nagevičius V. (mašinr.)
 • Nagys H. (mašinr.)
 • Nagornovski V. (rankr. ir mašinr.)
 • Nainys B. (mašinr.)
 • Namikienė A. (mašinr.)
 • Narkeliūnaitė S. (mašinr.)
 • Naujokaitis Pr. (mašinr.)
 • Naumestiškis P. J. (mašinr.)
 • Navakas J. (rankr.)
 • Navickas T. “Vysk. Padolskis” (mašinr.)
 • Thaddeus Navickas ,,Why We Chose The West. Kodėl mes pasirinkome Vakarus? “ (anglų ir lietuvių k.) Spokane, WA, 2001.
 • Navikas V. (rankr.)
 • Nenorta P. (mašinr.)
 • Nevardauskas K. A. (rankr.)
 • Neverauskas K. A. (rankr.)
 • Neveravičius F. (mašinr.)
 • Nikžentaitis, Alvydas “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė tauta, jos istorija ir šiandieninė recepcija”
 • Nistelis J. V. (rankr. kopija)
 • Norimas A. (mašinr.)
 • Novickis A. (rankr. ir mašinr.)

 

O

 • Jerzy  Ochmanski – lenkų k. ir vertimas į anglų k. (mašinr.)
 • Olekas J. (rankr.)
 • Ostrauskas K. “Kanarėlė”, “Kvartetas” (mašinr.)