Manuscripts – P, R

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “P” ir “R”.

 

P

 • Kun. Pacevičius B. (mašinr.)
 • Pakalniškienė E. (rankr.)
 • Kazimieras Pakalniškis (slapyvardis Katinėlis). Vilniaus arkyvas kaltas.
 • Julius Pakalka. Laiškai ir rankraščiai.
 • Paliokas B. (mašinr.)
 • Paliokienė E. (rankr.)
 • Papečkienė – Sasnauskaitė V. (rankr.)
 • Paškonis Aug. (rankr.) Belaukiant JAV Bendr. Liet. Tar. rinkimų
 • Patackas Alg. (mašinr.)
 • Patackas Ant. (mašinr.)
 • Kun. Patalavičius K. (mašinr.)
 • Paulauskas S. (mašinr.)
 • Paulionis V. Marijampolės Rygiškių Jono gimn. monografija (mašinr.)
 • Pautienytė J. (rankr.)
 • Paužuolis A. (rankr.)
 • Pavabalys B. (rankr.) Tas cirkas… Eilėr.
 • Beata Pawlikowski ,,Sąjūdis: the Resistance continues“ (anglų k.). Political
 • Science Department Loyola University of Chicago.
 • Pažėraitė K. (mašinr.)
 • Pečkus K. A. “Rugytė” (mašinr.)
 • Pemkienė I. (mašinr.)
 • Peteraitis “Mažoji Lietuva” (mašinr.)
 • Petkus J. “Žiburiai viršum pelkių”
 • Vincas Pietaris (slapyvardis Savasis). Pagyros barščiai vis nedaryti.
 • Pilipavičius A.
 • Plečkaitis R. Filosofijos mokslų daktaro disertacija
 • Pocūta G.
 • Jonas Počepavičius. Tautinis prašymas. Klaipėda. 2001.
 • Postilla (lotyniškai)
 • Poška D.
 • Povilaitis B.
 • Prapuolenytė A.
 • Prėskienis V.
 • Prunskytė A.
 • Prūsas J.
 • Pugevičius K.
 • Puodžiūnas A.
 • Puškorius J.
 • Puzinas   J.Kazelsko disertacija

 

R

 • Račaitis A. (rankr.)
 • Račiūnas K. (mašinr.)
 • Kun. Račiūnas Pr. (mašinr.)
 • Ramunė Račkauskienė. Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje. Metodai ir priemonės pradinėje lituanistinėje mokykloje. Mokslinė konferencija.
 • Radvenytė G. (mašinr.)
 • Radžius A. (rankr.)
 • PREL.  P. RAGAŽINSKAS.  Raštai 1990; “Du dvasinių būtybių pasauliai”.  1973 m.; “Estetinė įžvalga Jono Aisčio kūryboje” – Paskaita; “El futuro de nuestro pasado”.
 • Raginis A. (mašinr.)
 • Raila B. “Kuo alsavom” (mašinr.)
 • Rakauskaitė V. (mašinr.)
 • Ramanauskas Ant. (rankr.)
 • Ramonas V. “Kryžiai” (rankr.)
 • Ramūnas G. (mašinr.)
 • Ranonis J. (mašinr.)
 • Raslanas P. “Rainių tragedijos dokumentai” (mašinr.)
 • Gen. Raštikis St. (mašinr.)
 • Ratkus J. (mašinr.)
 • Ratkus J. “14 šimtų įvairių juokų” (mašinr.)
 • Rauchas M. (mašinr.)
 • Raugas B. J. Referatas (mašinr.)
 • Prof. Rauktys J. “Botanikos žodis” (mašinr.)
 • Raulinaitis P. V. (mašinr.)
 • Razma A. (rankr.)
 • Razminas Pr. (mašinr.)
 • Razutis J. (mašinr.)
 • Kun. Reitelaitis J. (mašinr.)
 • Dr. Remeika J. (rankr.)
 • Remeikis T. (rankr.)
 • Richards Florence (mašinr.)
 • Kun. Rimšelis V. (mašinr.)
 • Rinkūnas P. (mašinr.)
 • Ryliškis A. “Iš praeities miglų” (mašinr.)
 • Rocius D. (rankr.)
 • Rozniekienė O. (rankr., mašinr.)
 • Rubikas A. (mašinr.)
 • Kun. Rudzinskas V. (mašinr.)
 • Rugis J. (mašinr.)
 • Ruibytė V. (mašinr.)
 • Rūkas A. (mašinr.)
 • Rūke Velta (mašinr.)
 • Ruseckas P. (mašinr.)
 • Rūtėnis J. (mašinr.)
 • Rutkūnas B. (mašinr.)