AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA (ALT)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVO FONDO APRAŠAI

Paspauskite pabrauktą vietą ir pamatysite detalų aprašą.

DĖŽĖ NR. 1

 

DĖŽĖS NR. 2, 3

EILĖS TVARKA SURAŠYTI  IR SUNUMERUOTI VOKAI, KURIUOSE SUDĖTOS ĮVAIRIOS IŠKARPOS IŠ LAIKRAŠČIŲ IR PAN. PAGAL TEMAS.

DĖŽĖ NR. 3 (23),
 • BYLOS NR. 69 – 75,
 • 76 I DALIS,
 • 76 II DALIS,
 • 77 – 82,
 • 83,
 • 84,
 • 85,
 • 86 – 88,
 • 89.
  1. DOKUMENTAI SUSKIRSTYTI Į BYLAS PAGAL TEMAS (BYLOS NR. 69-89).
  2. KIEKVIENOS BYLOS DOKUMENTAI ATSKIRAI SUNUMERUOTI IR SURAŠTYTI  EILĖS TVARKA – NUO SENESNIŲ IKI NAUJESNIŲ.
  3. DOKUMENTAI APRAŠYTI TOKIA TVARKA: PAVADINIMAS, JEIGU DOKUMENTAS JĮ TURĖJO, JO AUTORIUS, ADRESATAS IR DATA.
  4. DOKUMENTAI, BUVĘ BE DATŲ, SURAŠYTI KIEKVIENOS BYLOS APYRAŠO  PABAIGOJE.
  5. JEIGU BYLOJE BUVO KELI TO PATIES DOKUMENTO EGZEMPLIORIAI,  MINĖTAS JŲ SKAIČIUS.
  6. SUSEGTI DOKUMENTAI NĖRA SUTVARKYTI PAGAL DATAS (TAI PAŽYMĖTA  ŽENKLU +).
  7. ASMENŲ PAVARDĖS RAŠOMOS TAIP, KAIP BUVO DOKUMENTE.
  8. JEIGU DOKUMENTAS ANGLŲ KALBA, JO PAVADINIMAS PALIKTAS ORIGINALO  KALBA.
  9. SUGADINTI DOKUMENTAI (SULIPĘ IR PAN.) SUDĖTI Į ATSKIRUS VOKUS IR PALIKTI BYLOSE.