JAV LB OHIO APYGARDOS ARCHYVINĖ MEDŽIAGA REG. NR. 13619

JAV LB OHIO APYGARDOS ARCHYVINĖ MEDŽIAGA REG. NR. 13619

1.        JAV LB Ohio apygardos valdybos protokolai
2.        JAV LB Tarybos prezidiumo raštai (1976-1978)
3.        JAV LB Ohio apygardos 1975 m. aplinkraščiai, raštai, narių sąrašai
4.        JAV LB Krašto valdybos raštai 1977 m.
5.        JAV LB įstatai ir taisyklės 1975 10 15
6.        JAV LB Ohio apygardos kasininko atskaitomybės raštai 1979-1980
7.        JAV LB Clevelando apygardos Valdybos protokolų knyga 1968-1980
8.        JAV LB Ohio apygardos atstovų visuotinio susirinkimo protokolai, narių sąrašai, susirašinėjimas
9.        JAV LB Ohio apygardos susirašinėjimas 1975 m.
10.        JAV LB Ohio apygardos valdybos posėdžių protokolai 1976, 1979 m.
11.        JAV LB Ohio apygardos valdybos dokumentai 1979 m.
12.        JAV LB Ohio apygardos susirašinėjimo dokumentai 1979-1980
13.        JAV LB IX-tosios tarybos rinkimų Ohio apygardos rinkimų komisijos dokumentai 1979 m.
14.        Lietuvių Amerikos piliečių klubo adresai ir nario mokesčio knygos (1936-1958, 1959-1969, 1970-1980.
15.        JAV LB Ohio apygardos suvažiavimo garso įrašas (1 kasetė)
16.        Lietuvių studentų fondo bankų knygelės (2 vnt) 1972-1974 m.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.