LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA ČIKAGOJE

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGOS ČIKAGOJE ARCHYVAS
REG. NR. 13616

1.        Veiklos fotografijos, ekskursijos, leidiniai. 1951-1991 m.
2.        Lietuvių Agronomų sąjungos protokolai 1967-1985.
3.        Literatūros kūrinio konkurso 1972 m. dokumentai: susirašinėjimas, laikraščių iškarpos; Vytauto Alanto laiškai A. Indreikai, ir A. Indreikos laiškai V. Alantui, nuotraukos, knygos “Liepkalnio sodyba” iliustracijos, laikraščių iškarpos.
4.        Lietuvos Žemės Ūkio akademijos minėjimo dokumentai, laikraščių iškarpos, nuotraukos.
5.        Lietuvių agronomų sąjungos dalyvavimas pasaulinėje gėlių parodoje 1959 m. Čikagoje. Nuotraukos, laikraščių iškarpos.
6.        Lietuvių agronomų sąjungos narių nekrologai ir biografijos. 1958-2003.
7.        Lietuvių agronomų sąjungos moksliniai darbai ir straipsniai. Laikraščių iškarpos, darbų sąrašai, titulinių puslapių kopijos.
8.        Anketa agronomams, laikraščių iškarpos su Indreikos straipsniais, A. Indreikos straipsnių mašinraščiai.
9.        Lietuvos ūkio atstatymo komisijos darbai – 1951-1955; Lietuvos žemės ūkis ir statistika (red. A. Musteikis) 1948; J., Dauparas, Žemės ūkio švietimas, 1966; J. Glemža, Die Landwirtschaft Sowjetlitauens 1960-1970; A. Verbickas, Entwicklung und Aufbau der litauschen….1947;  Vilkaviškio žemės ūkio kooperatyvo “Žiedas” 1919-1939 veikimo apžvalga.