LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA

LIETUVIŲ   RAŠYTOJŲ   DRAUGIJOS   ARCHYVINĖ   DOKUMENTINĖ   MEDŽIAGA
REG. NR. 13466

1. ANTSPAUDAI   Lietuvių  rašytojų tremtinių draugija – 2 vnt. Lietuvių Rašytojų draugija  -1 vnt. Viso 3 vnt .
2. Lietuvių Rašytojų Tremtyje  Draugijos narių  byla. Įvairi medžiaga :  prašymai , garbės raštai , laiškai  ir kt. /1946- 1949 m./     Viso  139 vnt.
3. Lietuvių  Rašytojų  Tremtyje draugijos  suvažiavimų ir Valdybos posėdžių protokolai. /1946 – 1949 m./   Viso   79 vnt.
4.Lietuvių Rašytojų  Draugijos  posėdžių protokolai . /1950-1958 m. /. Viso    51  lapas.
5.Lietuvių  Rašytojų  Draugijos  protokolai  ir kt. medžiaga su iliustracijomis – fotonuotraukomis , laikraščių iškarpomis. /1958 m. – 1962 m. /  Viso  39 lapai.
6.Lietuvių  Rašytojų  Draugija .Siunčiami  raštai .1946- 1948 m. Viso :  262 lapai.
7.Lietuvių Rašytojų  Draugija . Siunčiamieji raštai .1966-1969 m.  Viso  61 lapas
8. Lietuvių Rašytojų  Draugija. Siunčiamieji raštai. 1962-1966 m. Viso  95 lapai.
9.Lietuvių Rašytojų  Draugija .  Siunčiamieji raštai.  1970- 1972 m.  Viso  132 lapai.
10.Lietuvių  Rašytojų  Draugija. .Siunčiamieji  raštai. 1973-1977 metai.  Viso  203  lapai.
11. Lietuvių  Rašytojų  Draugija . Gaunamieji raštai. 1958  metai. Viso :  193 lapai.
12. Lietuvių Rašytojų  Draugija .Gaunamieji raštai .1966- 1969 metai . Viso  : 92  lapai.
13. Lietuvių Rašytojų Draugija .Gaunamieji raštai . 1970- 1972 metai.  Viso : 164   lapai.
14. Lietuvių Rašytojų  Draugija . Gaunamieji  raštai. 1970- 1974metai.  Viso  :  180  lapai.
15. Lietuvių Rašytojų   Draugija.  Gaunamieji raštai .1975-1977 metai. Viso :   183  lapai.
16. Lietuvių  Rašytojų Draugija. Gaunamieji raštai . 1978- 1979 metai. Viso   172  lapai.
17. Lietuvių  Rašytojų  Draugija . Valdybos posėdžių protokolai . 1966- 1979 metai.
18. Lietuvių Rašytojų  Draugija .  margaspalvis gyvenimas . Pradedant 1962  metais  baigiant  1964 m.  patrengė  Alė Rūta. Segtuve – laikraščių iškarpos,  fotonuotraukos  ir kt. medžiaga.
19. Lietuvių   Rašytojų  Draugija . Rašytojų gyvenimo  vaizdai , įvykiai   spaudoje .  Valdybos  Kalifornijoje   kadencijos metu . 1980 metais. Segtuve laikraščių  iškarpos, programos ir kt. medžiaga .Parengė Alė Rūta .
20. Lietuvių  Rašytojų  Draugija . Svarbesni įvykiai ir veidai  mūsų   periodinėje  spaudoje. 1981 – 1982 metais . Medžiagą  surinko ir aprašė  Alė Rūta .
21. Lietuvių Rašytojų Draugijos   pranešimai . 1952- 1962 metais. Viso : 73 lapai.
22. Lietuvių Rašytojų  Draugija. Valdybos gaunami ir siunčiami raštai , protokolai,  laikraščių iškarpos , programos .  1982- 1983 metai.  Viso : 157 lapai.
23. Lietuvių Rašytojų  Draugija.  Gaunamieji raštai .1983-1986 metai.  Viso:  94  lapai .
24. Lietuvių Rašytojų  Draugija. Valdybos  gauti ir išsiųsti protokolai, raštai   ir kt.   medžiaga.  Viso :  104 lapai .
25. Lietuvių Rašytojų Draugija .  Siunčiamieji  raštai .  1959- 1962  metai.  Viso :   51 lapas
26 . Lietuvių Rašytojų  Draugija .  Įvairūs raštai – gauti ir išsiųsti . 1950- 1951  metais.  Viso: 35 lapai
27. Lietuvių  Rašytojų   Draugija . Įvairūs raštai . 1958 – 1962 metais.  Viso :  74  lapai.
28. Lietuvių  Rašytojų  Draugija.  Įvairūs raštai : laiškai , laikraščių iškarpos,  programos   ir kt. medžiaga.  1982 metais. Clevlendas .Viso : 165 lapai .
29. Lietuvių Rašytojų  Draugija.  Siunčiamieji raštai.  1986-1989 metais.  Viso : 51  lapas.
30.Lietuvių  Rašytojų  Draugija .  Biuleteniai , pranešimai ir kita medžiaga. 1986- 1988 metais.  Viso :82 lapai
31.Lietuvių Rašytojų Draugija.  Pranešimai . 1970-1972-1979 metais.  Viso : 26  lapai.
32. Lietuvių rašytojų  Draugija . Gautieji raštai. 1987- 1989 metais. Viso:  67 lapai.
33.Lietuvių Rašytojų  Draugija. Pranešimai , programos,dienotvarkės, narių   sąrašai ir įvairųs  kiti raštai .Viso : 41 lapas
34. Lietuvių  Rašytojų  Draugija. Valdybos gauti ir išsiųsti raštai . 1980 metais.   Viso : 96  lapai.
35. Lietuvių  Rašytojų  Draugija . Siunčiamieji  raštai . 1983-1986 metais.  Viso :   105 lapai.
36.Lietuvių Rašytojų  Draugija. Siunčiamųjų  raštų registracijos knyga . 1956 –   Viso   prirašyti  7 lapai.
37.Lietuvių rašytojų  Draugijos   posėdžių protokolų knyga. 1985, 1986 , 1989 metų .
38. Lietuvių rašytojų  Draugijos  narių  ankietos . Emigracijos reikalai.  Viso  :95  lapai.
39.Lietuvių  Rašytojų  Draugijos .Įvairūs  raštai. 1951 m. Viso :213 lapų .
40.Lietuvių Rašytojų Draugija . Siunčiamųjų raštų nuorašai.  1951 metais. Viso :  161 lapai .
41.Lietuvių Rašytojų Draugija. Įvairūs  raštai . Viso : 186 lapai.
42. Lietuvių rašytojų Draugija . Įvairūs raštai .1966 , 1967 m…Viso  31 lapas.
43.Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga 1982, 1987 m. Viso: 37 lapai.
44.Lietuvių rašytojų  Draugija . Komisijų protokolai . 1951- 1964 m.  Viso  70 lapų.
45. Lietuvių rašytojų  Draugija . Siunčiamieji raštai. 1978 –1979 m.   Viso :  112  lapų.
46. Lietuvių rašytojų Draugija .Gauti raštai ir laiškai . 1962  metai.  Viso  : 99 lapai .
47.Lietuvių rašytojų Draugija . . Įvairūs raštai . /Laikraščių iškarpos, dokumentai ,  laiškai , K.Grigaitytės įkalbėta kasetė./  Viso  : 88  vnt.
48. Lietuvių  Rašytojų Draugija. Įvairi medžiaga :  programos, kvietimai  ir kt.  Viso  :  52 lapai.
49. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga:  laiškai, programos, dokumentai  ir  kt.  medžiaga.  Viso : 41 lapas.
50. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga. Narių sąrašai  ir kt.  Viso :  48 lapai .
51. Lietuvių  Rašytojų Draugija. Įvairi medžiaga : programos, kvietimai ir kt.  Viso
45 lapai.
52. Lietuvių Rašytojų  Draugija .Premijų protokolai  ir aktai. 1981-1985 m.  Viso  24 lapai.
53. Lietuvių Rašytojų Draugija .Literatūrinių premijų  aktai. Viso 7 lapai.
54.Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga : premijų įteikimo fondas. Viso : 56 lapai.
55.Lietuvių  Rašytojų Draugija. Premijų  įteikimo  aktai. 1951-1972 m. . Viso 56 lapai.
56. Lietuvių Rašytojų  Draugija  .Įvairi medžiaga . 1962 m.  Viso 42 lapai.
57. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairios   laikraščių iškarpos .
58.Lietuvių Rašytojų Draugija .Įvairi medžiaga: programos,kvietimai ,laiškai  ir kt.  Viso 50 lapų.
59.Lietuvių  Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga : rašytojų  rankraščiai , laiškai ir kt. medžiaga . Viso 59 lapai.
60. Lietuvių  Rašytojų  Draugija . Įvairi medžiaga :programos , kvietimai ,blankai ir kt.  Viso  39 lapai.
61. Lietuvių Rašytojų Draugijos pasikalbėjimų knyga . Viso   12  lapų prirašyta.
62. Lietuvių   Rašytojų Draugija . Išlaidų pateisinam. dokumentai. 168 lapai.
63.Lietuvių Rašytojų Draugija . Pajamų dokumentai. . 25 lapai.
64. Lietuvių Rašytojų Draugija .  Finansiniais dokumentai. 1970-1972, 1977-1980 m.  Viso 36 lapai .
65. Lietuvių Rašytojų Draugijos  įvairi medžiaga Viso : 68 lapai.
66.Lietuvių  Rašytojų  Draugijos  suvažiavimo  Čikagoje protokolai . 1951 metai. Viso 28 lapai.
67. Lietuvių Rašytojų Draugijos išlaidų pataisymai. Kvitai.
68.Lietuvių Rašytojų Draugijos  kasos knyga .1949 metai. Prirašyti tik du lapai .
69. Lietuvių Rašytojų Draugija.  Sąskaitos ir pateisinamieji dokumentai.  Viso 50 lapų.
70.Lietuvių Rašytojų Draugijos  išleistų knygų  sąrašas.1955-1957 m.
71. Lietuvių Rašytojų Draugijos įvairi medžiaga : pažymėjimai , vakarų programos, kvietimai ,spaudiniai ir kt.
72.Lietuvių Rašytojų Draugijos  pajamų pakvitavimas. 1974-1979 metai.  Viso 31 lapas.
73.Lietuvių Rašytojų Draugija . Brazdžionio   laikotarpiu. Dokumentas.” Proclomation”,1982 m.
74. Lietuvių Rašytojų Draugijos  pajamų ir išlaidų įvairūs dokumentai .

FOTONUOTRAUKOS
75. Fotonuotraukos .Lietuvių  rašytojai    išeivijoje.  Voke  103  nuotraukos.
76.Fotonuotraukos .Lietuvių  rašytojai  išeivijoje . Voke  104  nuotraukos.
77.Fotonuotraukos.Lietuvių  rašytojai  išeivijoje .  Voke  106 vnt  nuotraukos.
78. Fotonuotrauka . Benediktas  ir  Gražina  Babrauskai su sūnumi Vyteniu .
Nuotrauka  įrėminta. –Viso- 1 vnt.

Lietuvių Rašytojų Draugijos archyvą peržiūrėjo ir  aprašą     padarė  Virginija  Paplauskienė