LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA (LSS) JAV

Reg. Nr. 13942

1 dėžė

1.        LSS JAV Centreo valdybos protokolai 1952-1953. PSl. 1-47. Segtuvas.
2.        LSS JAV 1955 m. visuotinio suvažiavimo ir MEW Yorko studijų dienų protokolai. PSl. 1-64. Segtuvas.
3.        LSS JAV IV-osios CV posėdžių protokolų byla 1954-1955. PSl. 1-110. Segtuvas.
4.        LSS JAV protkolų byla Nr. 1 1951-1952. PSl. 1-38.
5.        LSS JAV posėdžių protokolai 1958-1959. PSl. 1-55 .Segtuvas.
6.        LSS JAV CV posėdžių protokolų byla 1955-1956. PSl. 1-75. Segtuvas.
7.        VCentrinis vykdomasis komitetas. PAsaulio lietuvių jaunimo kongreso komiteto – sąrašas 1965-1966. Psl 1-83. Segtuvas
8.        LSS JAV suvažiavimo byla. Protokolai, rezoliucijos, skyrių pranešimai. PSl. 1-84. Segtuvas.
9.        LSS JAV III_osios Centro valdybos posėdžių protokolų byla 1953-1954. PSl. 1-98.
10.        LSS JAV siunčiamų raštų byla 1955. PSl. 1-240. Segtuvas.
11.        LSS JAV siunčiamų raštų byla 1956. PSl. 1-124. Segtuvas.
12.        LSS JAV CV gaunamų raštų byla 1956. PSl. 1-111. Segtuvas.
13.        1954 m. LSS JAV visuotinio suvažiavimo, Detroito ir Philadelphijos Studentų studijų dienų protokolai 1954-1955. PSl. 1-107. Segtuvas.
14.        LSS JAV susirašinėjimas su PLS sąjunga 1955. PSl. 1-72. Segtuvas.
15.        LSS JAV iždo siunčiamų raštų knyga. PSl. 1-24. Segtuvas.
16.        Siunčiamųjų raštų byla 1972. PSl. 1-135. Segtuvas.
17.        LSS JAV Siunčiamųjų raštų byla Nr. 2 1956. PSl. 241-408. Segtuvas.
18.        LSS JAV Centro valdybos knyga. 1956 m. PSl. 1-130. Segtuvas.
19.        LSS JAV gaunamųjų raštų byla Nr. 1 1955 05 15 – 1955 12 31. PSl. 1-200. Segtuvas.
20.        LSS JAV gaunamų raštų byla Nr. 2 1956 01 01- 1956 06 15. PSl. 200-342. Segtuvas.
21.        Žurnalas “Lituanus” ir raštai.
22.        Įvairūs LSS raštai. Kodeksas, anketos, aplinkraščiai 1953-1956. PSl. 1-
119.  Vokas

2 dėžė

1.        Spaudos ir informacijos komisija.         Segtuvas Protokolai 1966. PSl. 1-7 Spaudos medžiaga – 1966 biuleteniai Spaudos iškarpos
“Miss Lithuania’ aplinkraščiai 1966 Laiškai 1966. PSl. 1-4
2.        LSS byla Nr. 1; 1956-1957 kadencijos raštai. PSl. 1-500. Segtuvas.
3.        LSS byla Nr. 2; 1957-1958 kadencijos raštai. PSl. 1-465. Segtuvas
4.        LSS byla Nr. 3; 1957-1958 kadencijos raštai. PSl. 1-343. Segtuvas
5.        LSS JAV byla Nr. 4; 1958-1959 kadencijos raštai. PSl. 1-514. Segtuvas
6.        LSS JAV byla Nr. 5; 1958-1960 kadencijos raštai. PSl. 1-457. Segtuvas

3 dėžė

1.        LSS JAV gaunamieji raštai 1958-1959. PSl. 1-62. Segtuvas.
2.        LSS JAV gaunamieji raštai 1952-1953. PSl. 1-273. Segtuvas.
3.        LSS JAV siunčiamieji raštai 1958-1959. PSl. 1-144. Segtuvas.
4.        LSS JAV iždo perdavimo aktas. PSl. 1. Segtuvas.
5.        LSS JAV inventorinė knyga 1955-1956. PSl. 1-62. Segtuvas.
6.        LSS JAV nario mokesčio knyga 1952-1953. PSl. 1-4. Knyga.
7.        LSS JAV pajamų- išlaidų knyga 1955-1956. PSl. 1-16. Knyga
8.        LSS JAV pajamų- išlaidų knyga 1956-1958. PSl. 1-29. Knyga
9.        LSS JAV Šalpos fondo knyga 1952. Psl. 1-3. Knyga
10.        LSS JAV Centro valdybos iždo knyga 1951-1952. PSl. 2-3. Knyga.
11.        LSS JAV iždo gaunamųjų raštų byla 1956-1957. PSl. 1-133. Segtuvas.
12.        LSS JAV iždo gaunamųjų raštų byla 1957-1958. PSl. 1-134. Segtuvas.
13.        LSS JAV iždo gaunamųjų išlaidų pateisinamųjų dokumentų byla 1956-1957. PSl. 1-151. Segtuvas.
14.        LSS JAV iždo pateisinamųjų dokumentų byla 1955-1956. PSl. 1-78. Segtuvas.
15.        LSS JAV iždo gaunamųjų raštų byla 1955-1956. PSl. 1-94. Segtuvas.
16.        LSS JAV iždo siunčiamųjų raštų byla 1957-1958. PSl. 1-102. Segtuvas.
17.        LSS JAV siunčiamųjų raštų nuorašai. 1951-1952. PSl. 1-51. Segtuvas.
18.        LSS JAV III Centro valdyba. Siunčiamieji raštai 1953. PSl. 1-414. Segtuvas.
19.        LSS JAV siunčiamųjų raštų byla 1952. PSl. 1-285. Segtuvas.
20.        LSS JAV III Centro valdyba. Gaunamieji raštai 1953-1954. PSl. 1-443. Segtuvas
21.        LSS JAV IV Centro valdyba. Gaunamieji raštai 1954-1955. PSl. 1-208. Segtuvas
22.        LSS JAV III iždo išlaidų pateisinamieji dokumentai. 1957-1958. PSl. 1-140. Segtuvas
23.        LSS JAV sąskaitų byla 1953. PSl. 1-99. Aplankas
24.        LSS JAV Clevelando skyriaus byla 1953. PSl. 1-14. Aplankas
25.        LSS JAV Apyskaitų byla 1953-1954. PSl. 1-57. Segtuvas
26.        LSS JAV sąskaitų byla 1953-1954.
27.        LSS JAV vardinių išlaidų byla 1954. PSl. 1-5. Segtuvas.
28.        LSS JAV iždo siunčiamųjų raštų byla 1955-1956. PSl. 1-89.
29.        LSS JAV iždo įvairių dokumentų byla 1955-1956. PSl. 1-65. Segtuvas.
30.        LSS JAV iždo instrukcijų byla 1956-1957. PSl. 1-103. Segtuvas.
31.        Pakvitavimų- pinigų gavimo knygutės 1954-1956. 5 knygutės.
32.        Lietuvos studentų sąjungos banko taupomosios sąskaitos pažymėjimas. Vokas