LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE Dėžės Nr. 12 – 19.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
Dėžės Nr. 12 – 19.           

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1983 metais

Dėžė Nr. 12

Palikimo bylos – Bendras susirašinėjimas 1955-1978 m.
Palikimo bylos – “A”, “C”.
Palikimo bylos – “B”.
Palikimo bylos – “D”.
Palikimo bylos – “F”.
Palikimo bylos – “G”.
Palikimo bylos – “H”.
Palikimo bylos – “E”.
Palikimo bylos – “I”.
Palikimo bylos – “J”.
Palikimo bylos – “K”.
Palikimo bylos – “L”.
Palikimo bylos – “M”.
Palikimo bylos – “N”.
Palikimo bylos – “P”.
Palikimo bylos – “R”.
Palikimo bylos – “S”.
Palikimo bylos – “T”.
Palikimo bylos – “V”.
Palikimo bylos – “U”.
Palikimo bylos – “X”, “Y”, “Z”.
Palikimo bylos – “W”.
Baltijos Valstybių Komitetas 1951-1976 m.
ACEN 1954-1981 m.
Antibolševikinis blokas 1953-1983 m.
VLIK’as 1954-1980 m.
Baltijos Lyga 1954-1979 m.
Am. lietuvių kongresas 1974 m.
Tautos Fondas 1958-1980 m.
Lietuvos okupacijos dokumentai 1947-1969 m.
JAV lietuvių bendruomenė 1978-1985 m.
Petro Strakso byla 1973-1974 m.
Baltijos Informacijos Biuras 1973-1974 m.
Baltijos – Amerikos draugai 1985 m.
Šeimos narių ieškojimų byla.
Palikimų bylos Nr. 2.
Testamentų rašymo informacija.
Įvairūs teisiniai klausimai 1958-1979 m.
Am. lietuvių Prekybos Butai 1941-1960 m.
JAV lietuvių bendruomenė 1967-1981 m.
JAV lietuvių veikėjų mirtys.
Pasaulio lietuvių bendruomenė 1950-1958 m.
Pasaulio lietuvių bendruomenė 1978-1983 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1971 metais

Dėžė Nr. 13

Genocido paroda 1970 m.
John F. Duller 1948-1959 m.
Giminių ieškojimas Amerikoje 1946-1948 m.
Lietuvos paviljonas Tarptautinėje Parodoje 1961 m.
Lietuviai ir JTO 1965 m.
Susirašinėjimas spaudos reikalais 1940-1945 m.
IV Dainų šventė Čikagoje 1971 m.
Jaunimo Kongresas 1966 m. ir III Dainų šventė.
Reagavimas į spaudos informacijas 1942-1967 m.
Įvairi medžiaga

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1937-1985 metais

 

Dėžė Nr. 14

Lietuvos dainininkai (Noreika, Daunoras, Kaniava) Amerikoje 1968-1970 m.
Lietuvių Bendruomenė Amerikoje 1975-1980 m.
Lietuvių aikštė Market Parke 1956-1970 m.
Lietuvių mokslo simpoziumai Amerikoje 1969-1977 m.
“Pavergtų tautų” judėjimas 1961-1975 m.
IV Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas 1981 m.
ALT’a 1965-1985 m.
Lituanus 1955-1974 m.
Australija ir Baltijos šalių okupacijos pripažinimas 1974 m.
Kultūrinis bendradarbiavimas su Lietuva 1959-1983 m.
Svečiai iš Lietuvos 1960-1973 m.
Svečiai iš Lietuvos 1937-1939 m.
Įvairi medžiaga.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1994 m. sausis – gegužė

Dėžė Nr. 15

Byla Nr.1        Išduotos vizos 1994 m. sausio mėn. Nr. 19/01253-19/01289
Byla Nr.2        Išduotos vizos 1994 m. vasario mėn. Nr. 19/01290-19/01320
Byla Nr.3        Išduotos vizos 1994 m. kovo mėn. Nr. 19/01321-01371
Byla Nr.4        Išduotos vizos 1994 m. kovo mėn. Nr. 19/01371-01321
Byla Nr.5        Išduotos vizos 1994 m. balandžio mėn. Nr. 19/01369-01425
Byla Nr.6        Išduotos vizos 1994 m. balandžio mėn. Nr. 19/01426-01483
Byla Nr.7        Išduotos vizos 1994 m. balandžio mėn. Nr. 19/01484-01517
Byla Nr.8        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01518-01585
Byla Nr.9        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01586-01648
Byla Nr.10        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01649-01708
Byla Nr.11        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01835-01890
Byla Nr.12        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01891-01951
Byla Nr.13        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01709-01763
Byla Nr.14        Išduotos vizos 1994 m. gegužės mėn. Nr. 19/01764-01834

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1994 m. birželis

 

Dėžė Nr. 16

Byla Nr.1        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/01952-02036
Byla Nr.2        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02037-02102
Byla Nr.3        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02103-02151
Byla Nr.4        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02152-02207
Byla Nr.5        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02208-02285
Byla Nr.6        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02286-02336
Byla Nr.7        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02337-02399
Byla Nr.8        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02400-02447
Byla Nr.9        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02447-02479
Byla Nr.10        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02480-02519
Byla Nr.11        Išduotos vizos 1994 m. birželio mėn. Nr. 19/02520-02566

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1994 m. liepa – 1996 m. vasaris

Dėžė Nr. 17

Byla Nr.1        Išduotos vizos 1994 m. liepos mėn. Nr. 19/02644-02567
Byla Nr.2        Išduotos vizos 1994 m. liepos mėn. Nr. 19/02645-02716
Byla Nr.3        Išduotos vizos 1994 m. liepos mėn. Nr. 19/02873-02908
Byla Nr.4        Išduotos vizos 1994 m. rugpjūčio mėn. Nr. 19/02717-02767
Byla Nr.5        Išduotos vizos 1994 m. rugpjūčio mėn. Nr. 19/02768-02783
Byla Nr.6        Išduotos vizos 1994 m. rugpjūčio mėn. Nr. 19/02784-02831
Byla Nr.7        Išduotos vizos 1994 m. rugsėjo mėn. Nr. 19/02832-02905
Byla Nr.8        Išduotos vizos 1994 m. spalio mėn. Nr. 19/02906-02911
Byla Nr.9        Išduotos vizos 1994 m. lapkričio mėn. Nr. 19/02912-02918
Byla Nr.10        Išduotos vizos 1994 m. gruodžio mėn. Nr. 19/02919-02921
Byla Nr.11        Išduotos vizos 1995 m.
Byla Nr.12        Išduotos vizos 1996 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1994-1995 m.

 

Dėžė Nr. 18

LR piliečio pasui dokumentai.
Įgaliojimai.
Įvairūs tvirtinimai.
Įvairių dokumentų vertimai.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1994-1995 m.

 

Dėžė Nr. 19

Įgaliojimai.
Pasų kopijos.
Grįžimo pažymėjimai, etc.
Įvairūs dokumentai.
Asmeninės bylos. A – G.