MARIANAPOLIS (TĖVŲ MARIJONŲ ARCHYVAS)

FONDAS MARIANAPOLIS

Dėžė Nr. 1

Marijonų vienuolių susirašinėjimas ir užrašai.
Tėvų marijonų dokumentai 1962-1964 m.
Įvairūs dokumentai.
Lietuvių pasipriešinimo judėjimo dokumentai.
Leidiniai dėl Lietuvos nepriklausomybės 1957 ir 1963 m.
Lietuviško knygyno korespondencija.
Dainų rinkinėlis. Maironio “Kęstučio mirtis”.

Dėžė Nr. 2

Kun. Jankaus K. laiškai 1944 ir 1953 m.
Kun. Jankaus K. dokumentai.
Laiškai kun. K. Jankui 1945-1955 m.
Įvairi medžiaga iš K. Jankaus archyvo.
Personalijos ir jų problemos iš K. Jankaus archyvo.
Įvairi medžiaga 1930-40 metais iš K. Jankaus archyvo.
Įvairi medžiaga iš K. Jankaus archyvo.
Spaudos iškarpos arba atskiri leidinių lapai iš K. Jankaus archyvo.
J. Žiliaus “Žemės Ūkio Banko” reikalu 1924-1932 m.
A. Banaičio laiškų nuorašai 1925-1943 m.
A. Banaičio rengtas katekizmas ir poteriai.
A. Banaičio medžiaga įvairiais lietuvių kalbos klausimais.
A. Banaičio lietuvių kalbos vadovėlio rankraštis.
JAV armijos klausimai po II Pasaulinio karo.
Abėcėlinis žodžių, pavadinimų sąvadas (su šaltiniu).
Susirašinėjimas su Lietuvos atstovais 1931-1936 m. ir spaudos iškarpos
lietuviškais reikalais.
Lietuvos nepriklausomybės klausimu.
Senieji raštai.

 

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.