ŠV. KAZIMIERO SESERYS

Šv. Kazimiero Seserų archyvas Reg Nr. 13061

1.        Šv. Kazimiero seserų 1925-1944 m. pajamų – išlaidų knyga.
2.        1955-1964 m. pajamos.
3.        1960-1965 m. finansų apskaita.
4.        Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugijos protokolų knyga. 1956-1970 m.
5.        Iždo knyga. 1956-1969 m.
6.        1947-1955 m. posėdžių protokolai.
7.        West Side Lith Political Club protokolų knyga. 1940-1952 m.
8.        West Side Lietuvių Politikos ir Pašalpos Klubo išlaidų knyga. 1955-1963 m.
9.        West Side Lietuvių Politikos ir Pašalpos Klubo pašalpų knyga. 1950-1953 m.
10.        Protokolų knyga. 1944-1947 m.
11.        The Saint Casimir Parent-Teacher Association 1955-1966 m. protokolai.
12.        Protokolų knyga. 1954-1955 m.
13.        1963-1966 m. čekių knygelė.
14.        Westside Lietuvių Politikos ir Pašalpos Klubo įstatų ir mokesčių knygelė.